Datamängd: Ritningsregister
Tid: 1998–2002
Ladda ner: FIRA Csv, Excel SIRA Csv, Excel
Info: FIRA Postbeskrivning, Ytterligare information
SIRA Postbeskrivning, Ytterligare information
Licens: CC0
Publicerad: 2020-06-12
Uppdaterad: –

Statens Järnvägar, ritningsregister Ritningarna som upptas i registret ingår inte i informationsmängden, dessa finns bevarade i Riksarkivet. I registren går att se sånt som ritningsformat och vad ritningen avser, t.ex. "SVENSTAVIK AVLOPPSTANK OCH VATTENLEDNING" eller "GÖTEBORG C HUS 1 NORDSTADSGÅNGEN BUTIKER PLAN O SEKT LUFTBEHANDL". Är du intresserad av att ta del av en faktisk ritning från registret så tar du kontakt med Riksarkivet.

Observera att det föreligger viss diskrepans vad gäller registret och de ritningar som faktiskt har levererats. I förekommande fall finns det uppgifter om ritningar i registret, ritningar som därpå inte påträffats vid eftersökningar i de ritningsarkiv som levererats till Riksarkivet.

Arkivinformation
Arkiv: Statens järnvägar (SJ) med föregångare, Förvaltningsarkiven
Serie i NAD: SE/RA/420334/S/S1/1, SE/RA/420334/S/S2/1
Länk i NAD:
SIRA https://sok.riksarkivet.se/arkiv/QruXJbFSbqkjIRDIxceOL2
FIRA https://sok.riksarkivet.se/arkiv/IFjtBAyHdoVKGxC1Lwrvn6