Här publiceras som exempel olika organisationers tillämpningar och anpassningar av FGS:er.

Låt era egna anpassningar komma andra till nytta genom att rapportera in dem till Riksarkivet. Skickar en e-post med information om anpassningen och vart man vänder sig för att veta mer om anpassningen.

Rapportering av den egna anpassningen av en FGS kan göras till ra-fgs@riksarkivet.se

Tillämpning till FGS Paketstruktur 2.0

Riksarkivets tillämpning av E-ARK CSIP och E-ARK SIP (för överlämnande till Riksarkivet) version 1.0

XML-scheman och XML-dokument

Tillämpningar till FGS Ärendehantering 2.0

Riksarkivets tillämpning av CITS ERMS (för överlämnande till Riksarkivet) version 1.0

Riksarkivets tillämpning av CITS ERMS (för Riksarkivets interna arkivbildning) version 1.0

XML-scheman och XML-dokument

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin