Paus i Riksarkivets arbete med FGS:er

Riksarkivets arbete med FGS:er har lagts på is under den resterande delen av 2021. Detta eftersom samtliga medarbetare vid FGS-funktionen kommer att arbeta 100 % med byggnadsblocket för metadata inom regeringsuppdraget för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.

Under den här tiden kommer inga nyhetsbrev att skickas ut och brevlådan på ra-fgs@riksarkivet.se kommer tillfälligt att stängas.

Egna anpassningar

Rapportering av den egna anpassningen av en FGS görs till ra-fgs@riksarkivet.se.

Låt era egna anpassningar komma andra till nytta genom att rapportera in dem till Riksarkivet. Skickar en e-post med information om anpassningen och vart man vänder sig för att veta mer om anpassningen. För närvarande har inga rapporter om egna anpassningar inkommit.

Mer information om egna anpassningar och att rapportera dessa finns att läsa i vägledningen “Att utveckla, förvalta och införa FGS:er“.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Tomas Wallin