Man ståendes bakom en stor hög med böcker
Bildtext: Burnäs, Tore. (1944). Södra Blasieholmshamnen 2, Nationalmuseum. Staplar av krigsarkivets arkivalier förvaras i museets bottenvåning. [fotografi].  https://digitalastadsmuseet.stockholm.se/fotoweb/archives/5000-Alla-fotografier/Skiss/SSMSVD034002S.JPG.info (CC BY) [2023-09-14]

Ett sätt att skada samhället är att förstöra arkiven. Från nutida krig finns det många exempel på att det skett, eller att arkiv angripits för en fiende vill komma åt känslig information. Hotbilderna mot arkiven är mer allvarliga än många nog är medvetna om.

Som läget i världen ser ut är krigsberedskap och totalförsvar aktuella frågor för hela samhället. I det ingår även arkiven hos myndigheter, företag, organisationer och andra. Och det gäller både digitala arkiv och papper i arkivboxar. Hur ska man då tänka kring de här frågorna?

Arkivpodden presenterar en serie i tre delar på temat arkiv och beredskap. De vänder sig till arkivarier och andra som arbetar med informationshantering, och till dem som arbetar med beredskap och säkerhetsfrågor. Men alla som är intresserade av arkivens roll i samhället, inte minst i dessa tider av skärpt säkerhetsläge, kan lyssna på avsnitten.

Poddserien är gjord av Marie Lennersand, säkerhetschef på Riksarkivet och Andrëa Grängsjö som är programansvarig på Riksarkivet.

Avsnitt 1 – 14 september 2023

Arkiven och totalförsvaret

Vad innebär beredskapsplanering för arkiv? I det här avsnittet pratar vi om hotbilder och hur de har förändrats över tid, från 1900-talets kärnvapenhot till dagens skärpta säkerhetsläge. Och vad i arkiven är särskilt skyddsvärt ur ett beredskapsperspektiv? Finns det information som är så känslig att arkivet kan attackeras för att en fiende vill komma åt dem? Eller finns det värdefullt kulturarv som riskerar att bli plundrat och bortfört?

Dessutom, vilken information behövs för att bygga upp samhället efteråt? Eller för att starta upp den egna verksamheten igen, om den har legat nere? I arkiven finns dokument som styrker hur allt ska vara organiserat, vad som är beslutat, vem som äger vad och allt annat. Till exempel kan människor som flytt behöva kunna bevisa att huset de en gång bodde i faktiskt är deras.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 1: Arkiven och totalförsvaret (pdf)

Avsnitt 2 – 14 september 2023

Planera för det värsta

Arkiv är stora och besvärliga att flytta, så de ordinarie arkivlokalerna måste vara tillräckligt säkra även i en krigssituation. Men vad gör man om en akut situationer uppstår? Eller om hotbilderna blir alltför allvarliga? I det här avsnittet tar vi upp evakuering, undanförsel och förstöring – tre alternativ när arkiven inte går att skydda på plats.

I avsnittet pratar vi om lagstiftning, erfarenheter från tidigare krig och vikten av planering, kompetens och övning. Det handlar också om hur digitalisering både kan vara en lösning och skapa nya problem.

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 2: Planera för det värsta(pdf)

Avsnitt 3 – 14 september 2023

Den värsta dagen i Riksarkivets historia

Huset är nedbrunnet, blöta och smutsiga dokument ligger i stora högar ute på marken. Visst var det här den värsta dagen i Riksarkivets historia!

På slottet Tre kronor låg de flesta av den tidens myndigheter, med sina respektive arkiv. Efter den stora slottsbranden 1697 stod de där allihopa utan kontor där tjänstemännen kunde arbeta och med arkiven nödtorftigt inhysta i diverse tillfälliga lokaler. Katastrofen drabbade inte bara Riksarkivet, utan lamslog hela statsförvaltningen.

Det är över trehundra år sedan slottet brann, men det som hände väcker tankar även i nutid. Hur fungerar krisberedskapen när något riktigt allvarlig inträffar? Inte de där incidenterna som man kan förbereda sig på, utan en kris som rent bokstavligt slår allting i spillror. Hur får man verksamheten att fungera igen när allt måste byggas upp på nytt? Och vad händer på längre sikt? Stora kriser hanteras inte bara i det akuta skedet, utan det kan ta månader och år att komma tillbaka till ett normalläge. För arkiv kan det vara särskilt allvarligt – om information gått förlorad, vad får det för följder?

Lyssna på avsnittet (öppnas i soundcloud)

Transkribering av avsnitt 3: Den värsta dagen i Riksarkivets historia (pdf)