År 1766 väckte Sverige uppseende genom att som första land i världen anta en lag som reglerade rätten till det fria ordet – Tryckfrihetsförordningen. Tryckfrihetsförordningen bestod av två delar:

  • Rätten för alla att publicera tankar, fakta och idéer i tryck.
  • Rätten för alla att ta del av myndigheternas och de styrande organens handlingar (beslut, domar, brev, utredningar etc), och trycka dem om man ville. Den rättigheten kallas för Offentlighetsprincipen och är än i dag rätt unik i världen.

Viktigt för demokratin

Tryckfriheten och offentlighetsprincipen är viktiga för demokratin i Sverige. Du kan idag skriva artiklar och insändare i tidningar, skapa din egen hemsida eller posta vad du vill på sociala medier.

Nästan alla dokument som skrivs, eller kommer in till en myndighet blir en ”allmän handling”. Det betyder att du själv kan kräva att få se dessa handlingar, och om du vill kan du kopiera och lägga ut dem på webben. På det här sättet kan du skaffa dig information, delta i samhällsdebatten och vara med och påverka. Bara undantagsvis stämplas handlingar som hemliga.


Elever som studerar arkivmaterial

Tryckfrihetsförordningen ger alla medborgare rätt att läsa i myndigheternas handlingar. Här läses handlingar i läsesalen på Riksarkivet i Östersund. Foto: Riksarkivet, Östersund

Ansvarig för sidan/kontakt 
Åsa Karlsson