Konungens befallningshavande var det officiella namnet på den högsta statliga myndigheten i ett län och motsvarar idag länsstyrelsen. Fundera kring dokumentet och ställ relevanta frågor till det för att försöka få fram ledtrådar till vad det egentligen är för ett dokument och vad det kan berätta.

Ett brevEtt brevEtt brev

Avskrift och modern svenska (pdf)

Frågor

  1. Vad tror du det här är för slags dokument?
  2. När har dokumentet skapats?
  3. I vilket sammanhang och av vem har dokumentet skapats? 
  4. Vilken information kan dokumentet ge oss? Försök att använda dokumentet både som kvarleva och som en berättande källa i ditt svar.
  5. Hur bedömer du källans bevisvärde när det gäller ryssarnas mål och agerande? Använd de källkritiska kriterierna i ditt svar.
  6. Vad säger dokumentet om den tid det skapades i?
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg