Besök i läsesalen

Ytterkläder och alla slags väskor, påsar med mera lämnas utanför läsesalen. Mat, dryck, godis och snus får inte tas med in.

Skrivpapper, anteckningsblock, blyertspenna och bärbar dator får tas med in i läsesalen, dataväskan lämnas utanför. Personalen har rätt att kontrollera det du tar med in i och ut ur läsesalen. Blyertspennor finns att låna eftersom bläck- och kulspetspennor inte är tillåtna.

Tänk på ljudvolymen i läsesalen. Är mobiltelefonen påslagen, använd tyst läge. Lämna läsesalen vid telefonsamtal eller längre samtal med andra besökare.

Hantering av handlingar

Bomullsvantar ska användas och finns att låna. Hantera handlingarna med stor varsamhet.

Originalhandlingar och referenslitteratur läses på anvisad plats. Är volymen skannad eller mikrofilmad hänvisar vi till de digitala bilderna eller mikrofilmen. För handlingar som omfattas av sekretess eller tillstånd gäller särskilda regler, personalen hjälper dig tillrätta.

Det finns begränsningar i hur många volymer som får beställas fram, fråga personalen vad som gäller. Hantera en volym åt gången och låt den vila plant på bordet innanför bordskanten. Använd inte handlingarna som skrivunderlägg eller armstöd. Kalkera inte och följ inte texten med pennan.

Om volymen består av lösa handlingar eller buntar ska den inbördes ordningen behållas. Om du beställt fram flera volymer med lösa handlingar ska en volym i taget öppnas.

Använd bokkuddar eller bokstöd när du studerar tjocka bundna volymer. Dessa samt tyngder finns att låna.

Om du vill markera en sida i en volym, använd våra särskilda markeringsstickor. Avlägsna markeringsstickorna när materialet återlämnas.

Fotografering är normalt tillåten men undantag finns, fråga personalen. Personalen avgör om och på vilket sätt originalhandlingar kan kopieras eller skannas.
Fotoregler

Tveka inte att fråga personalen om du undrar över något – vi finns här för dig!

Ansvarig för sidan/kontakt 
Marie Lennersand