Paus i Riksarkivets arbete med FGS:er

Riksarkivets arbete med FGS:er har lagts på is under den resterande delen av 2021. Detta eftersom samtliga medarbetare vid FGS-funktionen kommer att arbeta 100 % med byggnadsblocket för metadata inom regeringsuppdraget för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur.

Under den här tiden kommer inga nyhetsbrev att skickas ut och brevlådan på ra-fgs@riksarkivet.se kommer tillfälligt att stängas.

Gemensamma utbytesformat förenklar

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS:er) är gemensamma utbytesformat som förenklar en organisations överföringar av information mellan olika elektroniska verksamhetssystem, till e-arkiv och till andra organisationer. Det innebär tidsvinster och ekonomiska besparingar. FGS:erna används för att enhetligt strukturera, märka och paketera information så att den kan överföras mellan system som hanterar samma typ av information men som är byggda på olika sätt.

Målet är att hela den offentliga förvaltningen ska använda samma utbytesformat och att man gemensamt ska bilda arbetsgrupper som tar fram FGS:er för dessa.

Se vägledningar för arbetsgrupper i den offentliga förvaltningen