Möt källorna är Riksarkivets digitala läromedel för skolan. Här finns unika källor till den svenska historien, anpassade för högstadiet och gymnasiet.

Riksarkivet är Sveriges största skattkammare för originalkällor – hos oss finns cirka 75 hyllmil med arkiv. Arkivmaterialet har skapats av offentlig förvaltning, personer, föreningar, företag etc. som ett led i deras verksamhet - från medeltiden fram till idag.

Arkiven är obearbetat råmaterial till kunskapen om det svenska samhället och är därför en unik resurs för lärande. Eleverna måste själv sätta samman källor, tolka dem och analysera dem för att förstå ett historiskt förlopp.

Målet med Möt källorna är inte att lära ut fakta om historia - det klarar skolan av själv - utan att:

  • Erbjuda ett lustfyllt lärande genom utforskande av historiska dokument
  • Stimulera till källkritiskt tänkande
  • Ge nya perspektiv på nutiden
  • Erbjuda källor som grund för egen forskning, skapande och berättande

Samarbetet med skolan

Källorna och övningsuppgifterna som vi har tagit fram är kopplade till läroplanerna, framförallt i historia, och har ett enkelt tilltal. Källorna kommer från olika delar av landet och är utvalda med tanke på att de ska belysa viktiga ämnen eller händelser på ett jordnära och intresseväckande sätt. Kopplingen till läroplanen hittar ni genom länken "Centralt innehåll" på respektive personödes sida.

Riksarkivets källor

I Möt källorna presenteras några få exempel från Riksarkivets arkiv. Riksarkivets arkiv för övrigt kan användas fritt i våra läsesalar. Ca 5 % är digitaliserat och är gratis tillgängligt i vår Digitala forskarsal. Översikter över våra arkiv hittar du i Nationell Arkivdatabas NAD.

Fokus källkritik

Personöden

Möt människorna i historien.

En daguerrotypi av en flicka i 1850-talskläder Personöden

Tema

Möt händelserna i historien.

En målning av häxor Historiska tema

Detektiven

Vad säger källorna
 

En löpsedel Dokumentdetektiv

Skapa historia

Hur skrivs historia? 

Collage med bilder Skapa historia
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg