Prästgård, Tingstad,lösings härad 

Prästgården, klockargården samt kyrkan och klockstapeln i Tingstad, Lösings härad i Östergötland redovisas i akt D4:139. Bilden är beskuren.


2023-03-18: Databasen med statistik, GIS-data, ortnamn m.m. arbetas om för att läggas ut som öppen data. Kartbilderna nås via länken nedan, bebyggelseenheterna är sökbara via TORA som register och via kartsök och transkriberade kartakter kan laddas ner via länk (se nedan).

Visa kartsamlingar

Flertalet kartor är inbundna i så kallade geometriska jordeböcker. Sammantaget, med lösblad inräknade, rör det sig om ca 150 kartsamlingar. Här visas hela samlingarna sorterade landskapsvis. Visa kartsamlingarna

Sök bebyggelseenhet

Alla byar och ensamgårdar (bebyggelseenheter) som har en geometrisk karta från 1600-talet ingår i Riksarkivets topografiska register (TORA). Sök i TORA.

Kartsök

Alla bebyggelseenheter för 1630-1655 samt ett 15-tal kartobjekt, bland annat gårdar, kvarnar, kyrkor är koordinatsatta. Dessa är tillgängliga via TORA kartsöka.

Sök i kartans originaltext

Sök efter ord eller företeelser i kartans text. All text på kartorna och Notarum Explicatio (kartans tecken- och textbeskrivning) har tolkats och renskrivits. Sökningen följer lantmätarnas stavning. Transkriberade kartakter för varje volym visas och laddas ner här.

Sök ort- och personnamn (ÄGK)

Institutet för språk och folkminnen i Uppsala har excerperat bebyggelsenamn, naturnamn, ägonamn och personnamn. (För tillfället ej tillgänglig).

Se kartorna i originalskala (ÄGK)

En papperskopia av samtliga äldre geometriska kartor i originalskala kan beställas fram i Riksarkivet (Marieberg), Stockholm.

Om databasen

Databasen (GEORG och KARL) har utarbetats inom projekten Nationalutgåvan av de äldre geometriska kartorna och Yngre geometriska kartor som finansierats av Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond. Publiceringen på internet har möjliggjorts genom projektet Historiskt GIS och databas på Internet som har finansierats av Vetenskapsrådet. Flera delar av databasen har överförts till Riksarkivets topografiska register (TORA) genom TORA-projektet, finansierat av Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond.

 

Kontakt

Olof Karsvall, TORA-projektet
E-post: olof.karsvall[at]riksarkivet.se

Johan Gåsste, sektion Arkiv och samlingar
E-post: johan.gasste[at]riksarkivet.se

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Olof Karsvall