Prästgård, Tingstad,lösings härad 

Prästgården, klockargården samt kyrkan och klockstapeln i Tingstad, Lösings härad i Östergötland redovisas i akt D4:139. Bilden är beskuren.

 

2022-08-30: Databasen ligger nere för underhåll. Kartbilderna nås fortfarande via länken nedan och bebyggelserna är sökbara via TORA kartsök.

Visa kartsamlingar

Flertalet kartor är inbundna i så kallade geometriska jordeböcker. Sammantaget, med lösblad inräknade, rör det sig om ca 150 kartsamlingar. Här visas hela samlingarna sorterade landskapsvis, sida för sida med transkriberad text
Visa kartsamlingarna

Sök bebyggelseenhet och exportera (ÄGK)

Alla byar och ensamgårdar (bebyggelseenheter) som har en geometrisk karta från 1630-1655 finns i registret i alfabetisk ordning. Sökningen kan begränsas till socken, härad och landskap eller eget sökord. Efter sökning går det att exportera statistik, bl.a. åkerstorlek till en Excel-fil.
Sök bebyggelseenhet via register och exportera

Kartsök (ÄGK)

Alla bebyggelseenheter samt ett 15-tal kartobjekt, bland annat gårdar, kvarnar, kyrkor är koordinatsatta. Dessa är tillgängliga via TORA, som är under uppbyggnad, läs mer om TORA

Sök i kartans originaltext och visa på karta

Sök efter ord eller företeelser i kartans text. All text på kartorna och Notarum Explicatio (kartans tecken- och textbeskrivning) har tolkats och renskrivits. Sökningen följer lantmätarnas stavning. Söksvaren för ÄGK kan visas på karta/Google Maps.
Sök i texten för äldre geometriska kartor
Sök i texten för yngre geometriska kartor

Sök ort- och personnamn (ÄGK)

Institutet för språk och folkminnen i Uppsala har excerperat bebyggelsenamn, naturnamn, ägonamn och personnamn.

Sök ort- och personnamn

Se kartorna i originalskala (ÄGK)

En papperskopia av samtliga äldre geometriska kartor i originalskala kan beställas fram i Riksarkivet (Marieberg), Stockholm.

Om databasen

Databasen (GEORG och KARL) har utarbetats inom projektet Nationalutgåvan av de äldre geometriska kartorna och Yngre geometriska kartor. som finansierats av Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens jubileumsfond. Publiceringen på internet har också möjliggjorts genom projektet Historiskt GIS och databas på Internet som har finansierats av Vetenskapsrådet. 

Kontakt

Olof Karsvall, TORA-projektet
E-post: olof.karsvall[at]riksarkivet.se

Johan Gåsste, sektion Arkiv och samlingar
E-post: johan.gasste[at]riksarkivet.se

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Olof Karsvall