Visningar och studiebesök

Vi tar emot grupper från gymnasium och högskola för visningar och studiebesök. Kontakta Thomas Stellrot, thomas.stellrot@riksarkivet.se för mer information.


Föreläsningar

Under höst och vår arrangerar Riksarkivet i Vadstena vanligtvis föredrag i ämnen som på olika vis har koppling till de arkiv som vi förvarar.

Sök arrangemang.

 

Utställningar

I anslutning till vår läsesal visas en större utställning.  I närheten av denna utställning finns också en särskild monter där vi löpande visar olika fynd och historier ur arkiven som vi hoppas ska intressera och kanske inspirera våra besökares egna forskarmödor. Vi publicerar även en del av dessa arkivfynd på webben under rubriken Månadens dokument.

Månadens dokument

 

Arkivens dag och andra dagar

Vanligtvis har vi inte öppet på helger men i samband med Släktforskningens dag, Slottets dag och Arkivens dag brukar Riksarkivet ha läsesalen öppen och erbjuda visningar, miniutställningar och föreläsningar med mera.

Arrangemangskalender

Ansvarig för sidan/kontakt 
Andreas Wallgård