Visningar och studiebesök

Vi  hälsar föreningar, skolklasser och andra intresserade grupper välkomna att få veta mer om vår verksamhet och den historia som våra arkiv har att berätta. Kontakta Anna Eklundh Jonsson, 010-476 87 36 eller anna.eklundh-jonsson@riksarkivet.se för mer information.

Föreläsningar

Under höst och vår arrangerar Riksarkivet i Vadstena vanligtvis föredrag i ämnen som på olika vis har koppling till de arkiv som vi förvarar.

Sök arrangemang.

Utställningar

I anslutning till vår läsesal visas en större utställning.  I närheten av denna utställning finns också en särskild monter där vi löpande visar olika fynd och historier ur arkiven som vi hoppas ska intressera och kanske inspirera våra besökares egna forskarmödor. Vi publicerar även en del av dessa arkivfynd på webben under rubriken Månadens dokument.

Månadens dokument

Arkivens dag och andra dagar

Vanligtvis har vi inte öppet på helger men i samband med Släktforskningens dag, Slottets dag och Arkivens dag brukar Riksarkivet ha läsesalen öppen och erbjuda visningar, miniutställningar och föreläsningar med mera.

Arrangemangskalender

Ett besök från oss?

Om en skolklass, en studiecirkel eller hembygdsförening vill veta mer om Riksarkivet och användning av arkiv så kan vi ibland ordna så att någon från oss gör ett besök på plats. Kontakta Anna Eklundh Jonsson, 010-476 87 36 eller anna.eklundh-jonsson@riksarkivet.se för mer information.

Läs om pedagogiskt material här

Ansvarig för sidan/kontakt 
Andreas Wallgård