Datamängd: Vattenbruk/fiskodling
Tid: 1987–1994
Ladda ner: Csv, Excel
Info: Postbeskrivning
Licens: CC0
Publicerad: 2023-05-05
Uppdaterad: 2023-09-04

Produktion och placering

Göta älv, Vargön. Fiskodling. Fotograf Stig Olsson, Vänersborgs museum SCB:s Data för vattenbruk och fiskodling har samlades in med syftet att beskriva antalet verksamma vattenbruksföretag, fördelat på inriktning och geografisk placering, samt matfiskproduktionens omfattning fördelat på producerade arter, kvantitet och saluvärde. Undersökningarna avser företag som beviljats tillstånd att bedriva fiskodling eller odling av kräftor, musslor, alger och dylikt. I data ingår då alltså även företag som har tillstånd men som av olika anledningar inte är aktiva vid tillfället. Det är en totalundersökning då samtliga företag som av fiskeriverket eller länsstyrelserna beviljats tillstånd att bedriva odling av fisk med mera. Som med de andra tabellerna med fiskeridata så har även data om odlingen undergått viss bearbetning inför publicering.

Vad har Riksarkivet gjort med data

I originaldata som SCB levererat till Riksarkivet redovisas data på företagsnivå. För att kunna göra den tillgänglig har Riksarkivet bearbetat data så att den representerar förhållandena på länsnivå snarare än för enskilda företag. De uppgifter som redovisas i data är de som levererats till Riksarkivet från SCB och eventuella avvikelser kan bero på felaktiga rapporteringar från företagen. Riksarkivet har alltså bearbetat materialet, den som behöver ta del av uppgifterna i obearbetat skick, delvis eller i sin helhet, kan begära ut materialet från Riksarkivet. På vilket sedvanlig utlämnandeprövning sker. För att se postbeskrivning för originaldata följ länken nedan.

Arkivinformation
Arkiv: Statistiska Centralbyrån
Serie i NAD: SE/RA/420401/87/11/7/M 4/1
Länk i NAD: https://sok.riksarkivet.se/arkiv/xfQ7l7nQi4wRxvPqXfAAD3


Foto: Stig Olsson / Vänersborgs museum Erkännande (CC BY)