I biblioteket på Arkivgatan 9 finns böcker och tidskrifter med anknytning till den forskning som bedrivs hos oss. Vi har en betydande samling böcker inom området person– och släkthistoria, liksom lokalhistorisk litteratur från Västra Götalands län (och även för Värmlands län som tidigare hörde till distriktet).

Många av våra böcker är placerade i läsesalen och därmed direkt tillgängliga för besökare. Våra övriga böcker kan beställas genom expeditionen. Böckerna är endast till utlån inom huset.

Öppettider

Biblioteket är tillgängligt under samma tider som läsesalen på Arkivgatan 9. Se Öppettider Göteborg här.

 

Mer information om Riksarkivets alla bibliotek

Ansvarig för sidan/kontakt 
Kommunikationsenheten