Rosenbäcksallén

Bild som visar fastigheten där landsarkivet i Härnösand huserar 

I Härnösand förvarar handlingar från Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Denna depå ligger på Rosenbäcksallén. Landsarkivet i Härnösand flyttade in här 1983.

Hitta hit

Rosenbäcksallén

Se karta

Parkering

Kostnadsfria parkeringsplatser finns på framsidan.

Stöd för funktionshindrade

Huvudentrén är anpassad för funktionsnedsatta och det finns två parkeringsplatser för rörelsehindrade med parkeringstillstånd.

Kapprum och förvaringsboxar

Vid huvudentrén finns kapprum med låsningsbara förvaringsboxar. Det är inte tillåtet att medföra väskor eller påsar i läsesalen.

Läsesal

I läsesalen finns 39 stycken studieplatser. Vid tio platser finns datorer där du har tillgång till ett stort antal databaser, register och digitalt arkivmaterial. I anslutning till läsesalen finns en expedition som är bemannad under öppettiderna. Här får du hjälp att hitta i arkivförteckningarna, skriva beställningar och annat. Framtagning av originalhandlingar sker vid behov.

Ta gärna del av våra läsesalsregler inför ditt besök

Datorer

Använd gärna din bärbara dator i läsesalarna. Eluttag finns.

Avgifter

Det är kostnadsfritt att studera och forska hos oss.

Lunch/fika

I anslutning till entrén finns det ett pausrum med kaffeautomat, kylskåp och mikrovågsugn. Det är inte tillåtet att ta med mat eller dryck in i läsesalen.

Bibliotek

Vi har ett omfattande referensbibliotek med framför allt lokalhistorisk litteratur om Norrland (förutom Jämtlands län).

Arkivcentrum Nord

Bild som visar fastigheten vid Arkivcentrum Nord 

Arkivcentrum Nord finns på Kusthöjden i Härnösand och består av flera samverkande arkivinstitutioner: Föreningsarkivet Västernorrland, Härnösands kommunarkiv, Riksarkivet och Näringslivsarkiv i Norrland - NIN.

Hitta hit

Arkivcentrum Nord finns på Kusthöjden, fd KA5:s område i Härnösand.

Se karta

Parkering

Kostnadsfria parkeringsplatser finns på framsidan.

Stöd för funktionshindrade

Huvudentrén är anpassad för funktionsnedsatta och hiss finns upp till expeditionen och läsesalen.

Kapprum och förvaringsboxar

Vid Informationen en trappa upp finns kapprum med låsningsbara förvaringsboxar. Det är inte tillåtet att medföra väskor eller påsar i läsesalen.

Läsesal

I läsesalen, som är gemensam för samtliga arkivinstitutioner i byggnaden, finns det nio stycken studieplatser. Vid två av dessa finns datorer där du har tillgång till ett stort antal databaser, register och digitaliserat arkivmaterial. I anslutning till läsesalen finns en expedition som är bemannad under öppettiderna. Här får du hjälp att hitta i arkivförteckningarna, skriva beställningar och annat. Framtagning av originalhandlingar sker vid behov.

Ta gärna del av våra läsesalsregler inför ditt besök

Datorer

Använd gärna din bärbara dator i läsesalarna. Det finns både eluttag och trådlöst nätverk.

Avgifter

Det är kostnadsfritt att studera själv på Arkivcentrum Nord.

Lunch/fika

I anslutning till kapprummet finns det ett pentry med kaffeautomat, kylskåp och mikrovågsugn. Det är inte tillåtet att ta med mat eller dryck in i läsesalen.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Mona Bergman