Tryckfrihetsförordningen är en lag som består av två delar; rätten för alla att publicera tankar, fakta och idéer i tryck och rätten för alla att ta del av myndigheters och de styrande organens handlingar.
Med ordet handling menas dokument och det kan vara till exempel beslut, domar, brev, utredningar och mycket annat. Den rättigheten kallas offentlighetsprincipen och är än idag ganska unik i världen.

Tryckfriheten och offentlighetsprincipen är viktiga för demokratin i Sverige. De gör det möjligt för dig att skriva artiklar och insändare i tidningar, att skapa din egen hemsida eller publicera vad du vill på sociala medier.
Nästan alla dokument som skrivs, eller skickas in till en myndighet i Sverige blir en så kallad allmän handling. Det betyder att du kan kräva att få se dessa handlingar. Du kan alltså skaffa dig information direkt från beslutsfattarna, delta i samhällsdebatten och vara med och påverka. Det finns dock annan lagstiftning som inskränker rätten att få ta del av allmän handling och det är sekretesslagstiftningen. Sekretesslagstiftningen har till uppgift att skydda bland annat rikets säkerhet och den personliga individen exempelvis ifråga om hälsa och ekonomiska förhållanden.

Vad innebär Tryckfrihetsförordningen idag? Vad är censur? Vad är allmän handling och vilka handlingar hålls hemliga? Ta reda på mer genom att läsa dokumenten och svara på frågorna.


Centralt innehåll

Ansvarig för sidan/kontakt 
Mona Bergman