Ella, Brita, Kati och Ibba levde alla för nära 250 år sedan. I dokumentet finns deras namn och även andras bevarade liksom en del av deras historier. Varför är de nämnda just här, och vad har hänt dem? Läs igenom dokumentet, och använd dig sedan av frågorna.
 Ett dokument Klicka på bilden för förstoring

Avskrift och modern avskrift (pdf)

Frågor
  1. Vad är det här för slags dokument?
  2. När har dokumentet skapats?
  3. I vilket sammanhang har dokumentet skapats?
  4. Vilken information kan dokumentet ge oss? Försök att använda dokumentet både som kvarleva och som en berättande källa i ditt svar.
  5. Hur bedömer du källans trovärdighet? Använd de källkritiska kriterierna i ditt svar.
  6. Vilka reflektioner gör du om 1700-talets rättssystem och samhälle utifrån källan?
  7. Jämför dokumentet med din egen samtid, vad kan du berätta?

     
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg