foto av Karl och hans familj 

Karl Karlsson föddes i januari 1906 och växte upp på en bondgård i Lockne ett par mil söder om Östersund. Senare bytte han namn till Carl Norheden. Bilden ovan är tagen 1919 och föreställer Karl och hans familj. Karl var äldst av barnen och står i bakre raden till höger. Foto ur Carl Norhedens familjearkiv (Landsarkivet i Östersund)

 
Karl som lärare

foto av Karl med klass 

Som vuxen arbetade Karl som folkskollärare. Här syns han med en klass i Klösta i Lit i Jämtland. Pojken som står andren till höger om Karl är Sven "Plex" Pettersson, senare legendarisk sportjournalist. Foto: Jamtli Bildbyrå

foto av Karl 

Karl arbetade på många olika skolor runtom i Jämtland innan han i början av 1950-talet flyttade till Norberg i Västmanland. Där arbetade han som folkskollärare men också som tillsynslärare och rektor.

Till höger syns Karl i rollen som folkskollärare. Bilden är tagen någon gång på 1930-talet och återfinns i Carl Norhedens familjearkiv (Landsarkivet i Östersund).

Den fjärde juli 1937 gifte sig Karl. Så småningom hamnade han i Västerås där han dog år 2000.


Dagboken
Avskriften av Karl Karlssons dagbok förvaras i Östersunds landsarkivs avskriftssamling. Detta är en samling avskrifter och fotokopior av dokument som i original finns någon annanstans än på landsarkivet.
 
Avskriftssamlingen i sin helhet omfattar 57 volymer och innehåller allt från jordeböcker och bouppteckningar till förteckningar över ryska krigsfångar. Innehållet är förtecknat på dokumentnivå, se vidare länken till förteckningen i högermenyn.
 
Karl Karlssons/Carl Norhedens familjearkiv finns på Landsarkivet i Östersund. Här hittar man originaldagböcker, fotografier och mycket annat material.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg