Föreläsningar

I programverksamhet vid Riksarkivet i Göteborg kan du ta del av många intressanta aktiviteter och föreläsningar. Du hittar mer information om vad som är aktuellt i Riksarkivets kalender med arrangemang.

Studiebesök och visningar

Välkommen att boka studiebesök hos oss på Riksarkivet i Göteborg där vi berättar om vår verksamhet och visar exempel på arkiv som vi förvarar! Ett studiebesök består vanligen av en presentation i vår hörsal samt en rundvandring i vår reception och läsesal.

Skolor och utbildningar

Arkiv är en utmärkt resurs att använda i undervisningen. Den bevarade informationen i arkiven kan vara intressant för undervisningen oavsett om den används inom historieundervisning, som inspiration för novellskrivande i svenska eller kanske som grund för beräkningar under mattelektionen. Arkivmaterialets bredd gör att det finns användningsområden inom de flesta ämnen. Att använda arkiv är ett bra sätt att träna informationssökning och källkritik och arkiven är en bra utgångspunkt för diskussioner rörande demokrati, offentlighet, medie- och informationskunnighet, och så vidare.

Vi tar emot grupper från högstadieskolor, gymnasieskolor och högskola/universitet för visningar och studiebesök. Vid besök finns det möjlighet för elever och studenter att arbeta med källor i arkiven i tematiska workshops.

Kontaktuppgifter för bokning och prisuppgift

För skolor, universitet och myndigheter inom arbetsområdet för Riksarkivet i Göteborg är visningarna kostnadsfria.

Pedagogiska övningsuppgifter om de finska krigsbarnen

Arkivpedagogiskt material finska krigsbarn 

Under andra världskriget transporterades ca 70 000 finska barn till Sverige, de allra flesta skickades helt ensamma för att bo i svenska fosterfamiljer. Från februari till september månad 2015 visades en utställning på Riksarkivet i Göteborg med arkivhandlingar, föremål och filmer om de finska krigsbarnen. Kopplat till utställningen skapade Riksarkivet i samarbete med Göteborgs universitet ett arkivpedagogiskt material, som kan användas i skolundervisningen.

Som lärare kan du arbeta med de arkivpedagogiska övningsuppgifterna om de finska krigsbarnen i din historieundervisning i form av arkivmappar som kan skrivas ut och användas i skolan.

Arkivmapparna är anpassade i fyra nivåer: F–3, 4–6, 7–9 och gymnasiet.

Våra arkivmappar är skapade som PDF-filer, anmäl intresse så skickar vi dem till er! De kan sedan skrivas ut och användas av eleverna i klassrummet. Mapparna innehåller historik om de finska krigsbarnen, läraranvisningar med kopplingar till lgr11/lgy11, arkivdokument med övningsuppgifter, samt faktarutor om ämnen som anknyter till arkivdokumenten och övningsuppgifterna såsom "censur", "barn och krig", "identitet", "språk" och "genus".

Du kan beställa arkivmapparna eller ställa frågor genom att maila till
karl-magnus.johansson@riksarkivet.se eller therese.hansson@riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Karl-Magnus Johansson