Torsdagsföreläsningar på Landsarkivet

Höstens programverksamhet på Landsarkivet innehåller många spännande aktiviteter och föreläsningar. Du hittar mer information om det bland våra  arrangemang.

Studiebesök och visningar

Välkommen att boka visningar av vår verksamhet och våra lokaler på Arkivgatan 9A!

Grupper är välkomna att boka tid för visning av landsarkivet och dess verksamhet. Kostnaden för en visning är 750:- inklusive moms (600:- exkl. moms). Kvällar och lördagar är kostnaden 1500:- (1200:- exkl. moms). För skolor, universitet och myndigheter inom landsarkivets distrikt är visningarna kostnadsfria. För bokningar, tala med Julia Sjöholm, tel. 010-476 78 03.

Så här går en visning till:

Gruppen samlas i vår hörsal eller något av våra grupprum, där guiden ger en introduktion i arkivens värld, med tonvikt på Landsarkivet i Göteborg. Sedan följer en rundvandring i våra lokaler, där vi besöker reception, forskarsal, magasinsutrymmen och eventuellt även bokbinderi-konservering. Vi kan i viss mån anpassa visningen efter gruppens önskemål.

För skolor

Arkiv är en utmärkt resurs att använda i undervisningen. Det faktum att arkiven och den information de innehåller är "på riktigt" gör undervisningen intressant oavsett om arkiven används inom historieundervisning, som inspiration för novellskrivande i svenska eller kanske som grund för beräkningar under mattelektionen. Arkivmaterialets bredd gör att det finns användningsområden inom de flesta ämnen. Att använda arkiv är ett bra sätt att träna informationssökning och källkritik och arkiven är en bra utgångspunkt för diskussioner rörande demokrati, offentlighet, tryckfrihet osv. Eftersom landsarkivet har arkivhandlingar från hela Västra Götalands län kan vi plocka fram material med lokal anknytning oavsett var i länet er skola finns.

Vi tar emot grupper från gymnasium och högskola för visningar och studiebesök. För skolor och högskolor/universitet inom landsarkivets distrikt är besöken kostnadsfria. Har ni inte möjlighet att besöka oss här i Göteborg kan vi komma till skolan istället.
Vi kan även hålla kurser för lärare, exempelvis under en studiedag, här på Landsarkivet eller på skolan.
För mer information kontakta Malin Juvas, tel. 010-476 78 13 eller e-post malin.juvas[at]riksarkivet.se

 

Pedagogiska övningsuppgifter om de finska krigsbarnen

Arkivpedagogiskt material finska krigsbarn 

Under andra världskriget transporterades ca 70 000 finska barn till Sverige, de allra flesta skickades helt ensamma för att bo i svenska fosterfamiljer. Från februari till september månad 2015 visades en utställning på Landsarkivet kring detta med arkivhandlingar, föremål och filmer om de finska krigsbarnen. Kopplat till utställningen togs i samarbete med Göteborgs universitet fram ett arkivpedagogiskt material, som kan användas i skolundervisningen.

Den fysiska utställningen är nu över, men du kan ändå som är lärare arbeta med de arkivpedagogiska övningsuppgifterna om de finska krigsbarnen i din historieundervisning, i form av arkivmappar som kan skrivas ut och användas i skolan.

Arkivmapparna är anpassade i fyra nivåer: F-3, 4-6, 7-9 och gymnasiet.

Våra arkivmappar är skapade som PDF-filer, anmäl intresse så skickar vi dem till er! De kan sedan skrivas ut och användas av eleverna i klassrummet. Mapparna innehåller historik om de finska krigsbarnen, läraranvisningar med kopplingar till lgr11/lgy11, arkivdokument med övningsuppgifter, samt faktarutor om ämnen som anknyter till arkivdokumenten och övningsuppgifterna såsom "censur", "barn och krig", "identitet", "språk" och "genus".

Du kan beställa arkivmapparna eller ställa frågor genom att maila till
karl-magnus.johansson@riksarkivet.se eller malin.juvas@riksarkivet.se

Bok om västsvenskt kulturarvEtt bokomslag

och de enskilda arkiven i Landsarkivet i Göteborg

I boken Ett västsvenskt kulturarv – de enskilda arkiven i Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg presenteras nu för första gången Landsarkivets stora bestånd av enskilda arkiv i sin helhet – över 2 200 olika arkiv från företag, privatpersoner, föreningar, släkter, gårdar med mera. Författaren Peter Nordby var tidigare 1:e arkivarie på Landsarkivet med särskilt ansvar för enskilda arkiv.

– Ett västsvensk kulturarv är ett värdefullt översiktsverk för alla som intresserar sig för 1800- och 1900-talens samhällsutveckling. Det kommer bli en oumbärlig referensbok för den som vill utforska de västsvenska arkiven, säger Ulf Andersson, chef för Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg.
Läs mer om boken här

Bok om skeppet Götheborg!


Bok Ostiindienfararen Göteborg"Ostindiefararen Götheborg 1738-45" är titeln på en bok från Landsarkivet i Göteborg. Den sentida efterföljaren till Götheborg har numera fullbordat ett antal uppmärksammade resor. Den här bokens berättelse är dock helt inriktad på det historiska skeppet och de besättningsmän som seglade med henne till Kina på 1700-talet.

Boken kan betraktas som en skeppsbiografi där det allra mesta av bevarade arkivhandlingar om skeppet Götheborg finns redovisat. Skeppets tre resor till Kina för Ostindiska kompaniets räkning 1739-45 beskrivs. Namnen på det stora flertalet i besättningarna har kunnat återfinnas. Det omtalade haveriet den 12 september 1745 på blindskäret Hunnebådan i inloppet till Göteborgs hamn behandlas också ingående.

Författare till boken är Per Forsberg, Lars Melchior och Ulf Andersson, nuvarande eller tidigare verksamma vid Landsarkivet i Göteborg.

Den finns att köpa i våra receptioner på Arkivgatan 9 A och Polstjärnegatan 6 B.

Briggen Adolphs dramatiska förlisning vid Puerto Rico 1851

Den 18 augusti 1851 förliste den göteborgska briggen Adolph i en orkan då den låg vid Puerto Ricos nordkust och lastade tobak. Landsarkivet blev inspirerade av en målning som skildrar den dramatiska händelsen, och började söka information i arkiven.

Häfte om Briggen Adolph 

Film om Briggen Adolph

Briggen Adolph 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Malin Juvas