Karta över Norden 1809 - klicka för större bild 

"Swerige med tilgränsande länder" 1809. (Krigsarkivet, Sverige Topografiska kartor, 1a:18e). Klicka för att se bilden i större format.

Läget i Finland kritiskt

Svenska armén pressas tillbaka av ryska styrkor

Det var den 21 februari 1808 som ryska trupper helt utan förvarning ryckte in över gränsen till Finland via Kymmene å. Till en början tycktes den svenska armén kunna hålla stånd mot ryssarna, men trots tappra insatser av bland andra Björneborgs regemente stod det snart klart att fienden var övermäktig. Läget i Finland var nu mycket allvarligt och det fanns risk för att även själva Sverige kunde komma att hotas.

Överblick över kriget med inblick från några som var med

Fördjupning om kriget

Kungen avsatt!

Ständerna tillsätter ny kung och tänker minska kungamakten

Den 13 mars 1809 avsattes Gustaf IV Adolf genom en kupp. För första gången i svensk historia tillsattes ett konstitutionsutskott, som fick i uppgift att utarbeta ett förslag på ny regeringsform. Förslaget antogs redan den 6 juni 1809 och byggde på en delning av makten mellan kungen och riksdagen.

Läs om 1809 års regeringsform

Läs om statskuppen 1809

Ålandsfrågan till Nationernas förbund

Ålänningarnas begäran tas upp av det nya internationella organet

Befolkningen på Åland genomförde en folkomröstning i januari 1918 där det framgick att över 90% ville tillhöra Sverige. Den svenska regeringen stöttade deras rätt att själv få välja sin tillhörighet. Efter många turer av diplomatiska förhandlingar med Finland har fredskonferensen i Paris bestämt att överlämna frågan till Nationernas förbund.

Allmän text om Ålands plats i fredsförhandlingarna 1809

Fördjupad text om Ålands nationstillhörighet med början i första världskriget