På arkiven får man ta del av historien i original. Människorna, händelserna, livsödena. Det är härifrån kunskapen om det förflutna kommer. Följ länkarna i vänstermenyn för att komma till sidorna.

Arkivnycklar

Arkivnycklar presenterar exempel ur materialet som finns på landsarkiven runtom i Sverige. Vi visar dokumenten i original och i renskrift med ordförklaringar. Vi sätter in dem i ett historiskt sammanhang och beskriver hur de kom till. Detta utgör grunden för ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Exemplen är fördelade på två teman: Kärlek och I unga år. Här hittar du polisrapporter, kärleksbrev, fotografier, barnteckningar, domstolsprotokoll, listor över prostituerade och mycket annat.

Månadens dokument

Månadens dokument presenterar olika historier ur arkiven som publicerats av institutionerna inom Riksarkivet. Du kan söka efter dokument, karta, bild eller artikel, per institution eller på fritt valda ord.

Teman

Här presenteras några teman ur arkiven som tagits fram. En del, t.ex. Finska kriget, innehåller studieuppgifter och lämpar sig som undervisningsmaterial.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg