FirandeSvenska flaggan

Flaggfester har hållits på Skansen från 1890-talet och från 1916 har vi mera officiellt och över hela landet firat Svenska flaggans dag den 6 juni, datum för Gustav Vasas val till Sveriges konung år 1523 och för den regeringsform av år 1809, som stadfäste viktiga medborgerliga rättigheter som samvetsfrihet, tryckfrihet och säkerhet till person och egendom. Sedan 1983 har denna dag fått rang av nationaldag.

Flaggans utseende

Flaggans utseende styrs av lagen (1982:269) om Sveriges flagga och flaggans färger är fastställda genom förordningen (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga. Den nu gällande flagglagen är från 1982. Där beskrivs förutom den vanliga, tvärskurna flaggan även de kungliga flaggorna och örlogsflaggan, som har tre tungor; de kungliga tretungade flaggorna har dessutom stora eller lilla riksvapnet i ett vitt fält över korsmitten.
 
Det är förbjudet, enligt fjärde paragrafen i flagglagen, att förse flaggan med bokstäver eller andra tecken utöver vad som beskrivs i lagen. Flaggan får inte heller utan särskilt tillstånd användas i varumärke och liknande.
 
Vimpel
 
Sveriges flaggas färger
 
Flaggans storlek 
 
Flaggningstider
 
Flaggdagar
 
Utländsk flaggning i Sverige
 
Internationell flaggning
 
Flaggning med andra flaggor än nationsflaggor
 
Flaggning på halv stång

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko