Det var filmer som skulle visas på biografer och offentliga sammankomster som granskades av Biografbyrån. I arkivet efter Statens biografbyrå finns granskningskort för samtliga filmer som visats i Sverige mellan 1911-1990.
Filmgranskningskorten var från början i tre olika färger. Röda kort betydde barntillåtet, gula kort innebar en åldersgräns på 15 år och vita kort innebar att filmen helt förbjudits. Läs dokumenten och svara på frågorna.

Klicka på bilderna för förstoring

Ett kortEtt maskinskrivet kort 
Avskrift (pdf)
Ett handskrivet kortEtt handskrivet kort 
Avskrift (pdf)
Ett kortBaksidan av ett handskrivet kort 
Avskrift (pdf)
Källa: Ur Statens biografbyrås arkiv, volym DIa: 11 och 16, filmgranskningskort.

Frågor

Identifiera dokumenten:
1. Vilken typ av källa är det?
2. Vem har skapat den?
3. I vilket syfte har den skapats?

Arkivfrågor:
1. Vad var filmernas titlar?
2. Är det någon av filmerna som biografbyrån förändrat genom klippning?
3. Det som eventuellt har klipps bort, vad handlade det om?
4. En av filmerna förbjöds helt, hur motiverades det beslutet? Hur ansåg granskarna att den kunde vara till skada för befolkningen?

Diskussionsfrågor:
1. Det röda kortet gäller en film som ansågs kunna visas även för barn utan begränsning. Hur tror ni att vi skulle tänka idag?
2. Kan man med hjälp av dessa källor få djupare förståelse kring vilka ämnen som ansågs vara känsliga eller kontroversiella i samhället i början av 1900-talet? Har detta förändrats jämfört med idag?
3. Vad tycker du om censur, finns det något sammanhang idag då censur skulle vara ok?