"oäkta barn och fattiglapp"

En blind äldre kvinna och en äldre man med en spark, svart-vit

Andra halvan av 1800-talet är en tid av stor samhällsförändring. Sverige går från att vara ett bondesamhälle till att bli ett industrisamhälle.

Land byts mot stad. Dräng blir industriarbetare. De sociala skyddsnät som vi har i Sverige idag börjar så smått att växa fram. Kyrkan går från att vara en central del i samhället till att bli mindre viktig. Men Sverige är fortfarande inte en demokrati. När vi närmar oss år 1900 har bara ca 10 % av befolkningen rösträtt, bara män med högre inkomst får rösta. En stor del av befolkningen lever i fattigdom och utan möjlighet att kunna påverka sin situation. Fortfarande lärde sig barnen det de behövde kunna i livet till stor del av sina föräldrar, och av den anledningen var det svårt att förändra sin tillvaro. ”Skomakare bliv vid din läst”, är ett uttryck som passar denna tid – det man fötts till, skulle man förbli.

För Sophia Pålsdotter som föds i en familj sockenlappar, dvs. icke renskötande samer, i Bergsbyn en liten by i Bergs socken i Jämtland, blir livet hårt. Hon levde i just denna tid som var fylld av stora förändringar, men hennes egna möjligheter att förändra sin tillvaro var väldigt små.

Vad var ett oäkta barn? Fick Sophia gå i skolan? Och vad gjorde egentligen en sockenlapp? Ta del av Sophias liv genom att läsa dokumenten och lösa uppgifterna!

Länk till centralt innehåll

Sophias familj  

 

Fattigkassan  

 

Kontraktet  

 

Den gamla Sophia  

 
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg