Ida LarssonEtt svartvitt porträtt av en ung kvinna

"skolflicka i stan"

Under 1800-talet gick Sverige från att vara ett bondesamhälle till att bli ett industrisamhälle. Landet förändrades då på många sätt; värderingar, sociala strukturer, synen på man och kvinna osv. Borgerskapet, som fanns i städerna och drev verksamhet kring handel och hantverk, växte som grupp och hade det gott ställt. Vanligtvis arbetade endast mannen och försörjde sin familj. Hustrun var hemmafru, och deltog ofta i olika initiativ för att hjälpa de fattiga invånarna som fanns i samma stad som henne själv. Barnen i familjen kunde utbilda sig istället för att behöva arbeta för att bidra till försörjningen, och de hade stora möjligheter till högre utbildning och till ett yrkesliv.

Samtidigt var olika rörelser igång som arbetade för ett bättre samhälle för alla. De kämpade för bättre löner, rösträtt för alla och kortare arbetsdagar. Det bildades fackföreningar av olika slag, men även rösträttsföreningar, diskussionsklubbar och nykterhetsföreningar. Det gemensamma för alla dessa var att de ville få till stånd ett rättvisare och mer jämlikt samhälle.

I Östersund levde Ida Larsson i en välbeställd familj. Hela året 1905 skrev hon dagbok. Hon var då 12 år. Genom att läsa den får man en unik inblick i en ung persons liv, författat av personen själv. Här avspeglas både vardagshändelser och storpolitik.

Hur var det att gå i skolan förr? Vad hände med Idas mamma? Vilken historisk händelse var Ida med om? Ta del av Idas liv genom att läsa dokumenten och lösa uppgifterna!
 

Länk till centralt innehåll

Idas familj  

 

Ida i skolan

Barnens dag

Unionsupplösningen

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg