De tre stiftelserna Riksarkivets samfond, Riksarkivarie Åke Kromnows jubileumsfond och Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond har ett gemensamt ansökningsförfarande och sista ansökningsdag för dessa stiftelser är den 28 februari varje år.

Ansökningsformulär för ansökan 2024 kommer att finnas tillgänglig här den 19 januari.

Förbered dig för ansökan genom att läsa igenom riktlinjer och kriterier i vår ansökningshandbok.

Ansökningshandbok

 

Stiftelsen Riksarkivets samfond

Riksarkivets samfond för vetenskapligt ändamål inrättades 1990 genom sammanslagning av flera mindre fonder. Av de sammanslagna fonderna avsåg två, som sammanlagt bidrog till 46 procent av kapitalet, utgivningen av Svenskt Diplomatarium medan en tredje (resterande 54 procent) avsåg "vetenskapligt ändamål". Utdelningen av fondens överskott fördelas därefter.

Ger bidrag till

 • Utgivning av Svenskt Diplomatarium och andra historiska handlingar
 • Arkivvetenskapliga studier och studieresor.

Kan sökas av

 • Enskilda och juridiska personer, föreningar, myndigheter etcetera för vetenskapligt ändamål.

Kontaktperson

 • Ulf Jönson, telefon 010-476 71 24, e-post: ulf.jonson[at]riksarkivet.se

Stiftelsen Riksarkivarie Åke Kromnows Jubileumsfond

Åke Kromnow var historiker, kansliråd och riksarkivarie åren 1965–1979. Fonden inrättades 1974.

Ger bidrag till

 • Svenskt arkivväsen i vidaste mening, svensk folkminnesvård och humanistisk forskning med anknytning till svenska arkiv och museer.

Kan sökas av

 • Enskilda och juridiska personer, föreningar, myndigheter etcetera

Kontaktperson

 • Ingela Hedström, telefon 010-476 71 91, e-post: ingela.hedstrom[at]riksarkivet.se

Stiftelsen Riksarkivarie Ingvar Anderssons fond

Ingvar Andersson var historiker och riksarkivarie 1950–1965. Fonden instiftades på hans initiativ 1959.

Ger bidrag till 

 • Historisk och arkivvetenskaplig forskning inom det svenska arkivväsendet.

Kan sökas av

 • Enskilda personer verksamma vid svenska arkivinstitutioner samt studenter och forskare inom arkivvetenskapligt relevanta områden. Vid särskilda skäl kan dock även annan enskild eller juridisk person komma ifråga.

Kontaktperson

 • Sara Grut, telefon 010-476 89 24, e-post: sara.grut[at]riksarkivet.se

Annastina och Gösta Lexts stiftelse

Stiftelsen "Annastina och Gösta Lexts stiftelse för västsvensk arkivforskning" förvaltas av Riksarkivet i Göteborg och ger bidrag till arkivforskning med västsvensk inriktning. Sista ansökningsdag är 31 mars 2023.

Annastina och Gösta Lexts stiftelse
c/o Riksarkivet, Riksarkivet i Göteborg
Box 19035
400 12 Göteborg

Kan sökas av

 • Bidrag kan sökas av landsarkivtjänstemän (nuvarande och f.d.) eller landsarkivinstitution, för forskning, studier, resor och tryckkostnader. Ansökan görs direkt hos stiftelsen.

Kontaktperson

 • Malin Juvas, telefon 010-476 78 13, e-post: malin.juvas[at]riksarkivet.se
Ansvarig för sidan/kontakt 
Staben