Försäljning av arkivboxar

Specialtillverkade och måttanpassade arkivboxar av olika typer maskintillverkas och säljs på beställning. För prisuppgifter och andra frågor kontakta Stephan Lauer, produktionsansvarig för arkivboxar, vid Riksarkivet. Se även presentationerna av boxmaskinen och exempel på specialtillverkade boxar via nedanstående länkar.

Bildpresentation av boxmaskin och boxmodeller

Specialtillverkade boxar

Ansvarig för sidan/kontakt