Annika Björklund

Fil.dr, redaktör

Annika är kulturgeograf med särskild inriktning mot historisk geografi. Hon disputerade vid Stockholms universitet 2010 och har tidigare arbetat som universitetslektor. Hennes forskning har tidigare främst berört historiskt stadsjordbruk. Inom DMS har hon publicerat DMS 1:10 om Håbo härad och Sigtuna stad i Uppland (2014) och DMS 7 om hela landskapet Värmland (2018, två volymer). För närvarande arbetar hon med västra delen av Västmanland: Åkerbo härad med städerna Arboga och Köping.


annika.bjorklund[at]riksarkivet.se, 010-476 71 26Hanna Källström

Teol.dr, redaktör

Hanna har grundexamina i teologi och konstvetenskap från Uppsala universitet och disputerade hösten 2011 i ämnet praktisk teologi vid Lunds universitet. Avhandlingen har titeln "Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden: Linköping och Lund". Hennes tidigare forskning har främst berört senmedeltidens kyrkor, andaktsliv och helgonkulter ur ett lekmannaperspektiv. Inom DMS har hon publicerat två böcker om Södermanland: DMS 2:4 (2014) och 2:6 (2016), samt en bok om Uppland: DMS 1:11 (2021). Hon arbetar för närvarande med Långhundra och Ärlinghundra härader i Uppland.


hanna.kallstrom[at]riksarkivet.se, 010-476 72 99


ChristianLovén

Christian Lovén

Docent, redaktör

Christian är docent i konstvetenskap och är i sin forskning inriktad främst på medeltida arkitektur och historia. Han har på senare år forskat om Uppsala domkyrka, berättande skriftliga källor, kloster- och kyrkogrundningar samt helgonkulter. 2015 författade han DMS 4:6 om Ydre härad och 2020 utkom DMS 2:7 om Åkers härad och Strängnäs stad. För närvarande arbetar han med häradena Väster- och Österrekarne i Södermanland.

 

christian.loven[at]riksarkivet.se, 010 476 71 47Docent Claes Gejrot, Svenskt Diplomatariums huvudredaktör, leder arbetet.

Se även redaktionen för Svenskt Diplomatarium.
Ansvarig för sidan/kontakt 
Sara Risberg