Genom att ta del av olika källor som tidningsartiklar, brev och  protokoll kanske vi kan få veta.
Till frågorna
Källa: Brev till ledamöter av riksdagens första kammare
Föreningen för kvinnans politiska rösträtts arkiv (FKPR)  (ingår i Fredrika Bremerförbundets arkiv)


Ett tryckt dokument Klicka på dokumentet för förstoring
Avskrift (pdf)

Källa: Flygblad med utdrag ur artikel ur tidskriften Hemmet
Föreningen för kvinnans politiska rösträtts arkiv (FKPR)  (ingår i Fredrika Bremerförbundets arkiv)

Ett flygblad Klicka på bilden för förstoring

Källa: Protokoll från en studiecirkel
Arkiv Gävleborg, IOGT logen 1948 Strömsbro Framtids studiecirkel och biblioteks arkiv

Ett handskrivet protokoll Klicka på bilden för förstoring av sidan 1
s. 2, s. 3 s. 4.s. 5.s. 6
Här finns transkribering(pdf)
Källa: Tidningsartiklar

kvinnansrattliten.jpg Klicka på bilden för förstoring

Källa: Tidskriften Lucifer ljusbringaren arbetarkalender, okänt år

En tidningsartikelKlicka på dokumentet för förstoring
Källa: Nya dagligt allehanda, 28/5 1913

Tidningsklippen ovan är lånade från Arkiv Gävleborgs resurs:
Folk i rörelse

Frågor

Arkivfrågor

1. Hitta tre argument för kvinnlig rösträtt och tre argument emot. Använd alla källorna.
2. Vilka yrken hade kvinnorna som undertecknade brevet till Riksdagens första kammare? Försök hitta tre exempel (eller fler).

3. Vilka frågor ansågs vara särskilt "kvinnliga"? Använd flygbladet som källa.

Diskussionsfrågor
3. I vilken källa hittar du det bästa argumentet för kvinnlig rösträtt? Argumentera för vilket du väljer.

4. I vilken källa hittar du det bästa argumentet emot kvinnlig rösträtt? Finns det något sådant? Försök argumentera som om åsikten var din.

5. Diskutera kring tidningsartiklar som källa. Använd gärna de källkritiska kriterierna.

6. Vilka källor är användbara om man vill berätta någonting om synen på kvinnor under 1900-talets första decennium?
Beskriv sedan hur en kvinna skulle vara, vilka egenskaper ansågs hon ha och vad skulle hon göra? Ge exempel och diskutera.

Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg