De här frågorna kan du ställa till alla typer av källor:


1. Vilken typ av källa är det frågan om? Är det till exempel en tidningsartikel, en dagboksanteckning, ett intyg eller kanske ett fotografi?

2. Vem har skapat källan (namnet på myndigheten, skribenten eller fotografen och från vilken tid är den?

3. Skriv upp främmande ord och uttryck och ta reda på vad de betyder.

4. Lägg märke till detaljer. Finns det något i källan som väcker ditt intresse? Berättar den något du inte visste?

5. Försök avgöra varför källan skapats och vem den riktar sig till.

6. Under vilka omständigheter har källan kommit till?

7. Ur vems synvinkel är källan skriven? På vilket sätt kommer det fram i innehållet?

8. Vilka frågor väckte källan hos dig? Var kan du hitta mer information för att får svar på dina frågor?
Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg