Vad är egentligen allmän rösträtt? Inte ens idag får alla som bor i Sverige rösta. Är du utländsk medborgare får du inte rösta i riksdagsval men däremot i kommunala och landstingskommunala val. Är du under 18 år får du inte rösta alls.

1989 togs begreppet omyndig bort och då fick alla som varit fråntagna sin myndighet rösta, det vill säga även psykiskt handikappade och utvecklingsstörda.
1976 fick utländska medborgare bosatta i Sverige rätten att rösta i lokala val.
1945 fick de som tagit emot fattigvårdunderstöd (det vi idag kallar socialbidrag) rösta.
1937 fick de som dömts för något brott rösta.
1923 fick värnpliktsvägare rösta.
1921 fick kvinnor rösta.

Röstlängd från Alsike kommun 1917
En förteckning Klicka på bilden för förstoring
Avskrift (pdf)
Källa: Uppsala stadsarkiv, Alsike kommun, kommunalnämndens arkiv

Flygblad utgivet av Socialdemokratiska arbetarepartiet 1910
Ett flygblad med en gungbräda där olika personer väger olika mycket Klicka på bilden för förstoring

Källa: Arkiv Gävleborg, Gävleborgs distrikt av Socialdemokratiska arbetarepartiet arkiv

Röstlängd från Funbo valdistrikt 1912

En förteckning Klicka på bilden för förstoring

Källa: Uppsala stadsarkiv, Funbo kommuns arkiv. Kommunalnämnden.

Frågor

Arkivfrågor, röstlängden från Alsike

1. Vem hade störst antal röster?

2. Hur mycket skulle man tjäna i månaden för att få mer än en röst?

Arkivfråga, Röstlängden från Funbo

3. Ge exempel på anledningar till att man kunde förlora sin rösträtt

Diskussionsfrågor , flygbladet

4. Förklara med egna ord vad flygbladet vill säga med hjälp av bilden och texten

Diskussionsfrågor, alla

5. Kan det finnas något godtagbart skäl att någon inte ska ha rösträtt? Fundera och motivera!

Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg