Projekt eARD avslutat

Den 30 juni 2014 avslutas projekt e-arkiv och e-diarium - förvaltningsgemensamma specifikationer (eARD). Projektets resultat överlämnas till en förvaltningsorganisation inom Riksarkivet. Vi vill tacka alla som deltagit i och bidragit till projektet.

För mer information om förvaltningsorganisationen och det fortsatta arbetet med FGS hänvisas till webbsidan http://riksarkivet.se/fgs-earkiv


Nyttorealiseringen publicerad

Nu finns resultaten från Delprojekt 2 - Nyttorealisering publicerade i delprojektets slutrapport. Slutrapporten finner du under rubriken Publicerade rapporter till höger.


Avslutande seminarium för eARD

Avslutande seminarium eARD 

Under vecka 24 anordnades två avslutande seminarier för projekt e-arkiv och e-diarium – förvaltningsgemensamma specifikationer (eARD).

På måndagen den 9/6 bjöds leverantörer av produkter och tjänster inom e-förvaltningsområdet in för att få information om projektets resultat och vad som händer när projektet avslutas. Det var en god uppslutning med över 40 deltagare och ett lyckat evenemang.
Här finns de presentationer som visades under dagen:

Fredagen den 13/6 samma vecka träffades deltagare från projektet till ett avslutande möte med avtackningar och presentationer av vad projektet åstadkommit och betytt. Riksarkivarie Björn Jordell inledde mötet med att tacka alla deltagare från sig, Riksarkivet och svensk offentlig förvaltning för det fina arbete som bedrivits. Representanter från både SKL (Sveriges kommuner och landsting) och E-delegationen fanns också på plats för att berätta om vad eARD betytt för dem.

Projektet har varit lyckosamt och man har enligt tidtabell levererat sina resultat. Den sista juni avslutas projektet och en förvaltningsorganisation inom Riksarkivet startar den 1 juli och tar då emot projektresultaten för vidareutveckling och förvaltning.
För mer information om dagen se presentationerna nedan:


Nyhetsbrev maj

Här kommer projekt eARDs sista nyhetsbrev. Projektet avslutas den 30 juni och i det sista nyhetsbrevet vill redaktionen passa på att tacka alla som visat intresse och som kommit med inspel. Nyhetsbrevet hittar du under rubriken nyhetsbrev till höger eller direkt här.


eARD deltar i Offentliga Rummet

Den 20 maj i samband med Offentliga Rummet 2014 i Karlstad organiserar SKL och eARD en gemensam fördjupningsdag kring införande av e-arkiv i verksamheten. Dagen riktar sig till verksamhetschefer, strateger, verksamhetsutvecklare, nämndsekreterare, IT-strateger, projektledare m.fl. och är inriktad på konkreta tips kring vad informationshantering med stöd av e-arkiv innebär för din verksamhet.

Vi bjuder på handfast kommunikation kring arbetet med att införa e-arkiv. Fördjupningsdagen är öppen för alla. 


Nyhetsbrev april

Nyhetsbrevet för april månad finns nu att läsa på projektets webbsida. I månadens upplaga finns information om slutresultat från delprojekt 2 och delprojekt 7 samt om SKL:s ramavtal för e-arkiv. Du hittar nyhetsbrevet här eller under rubriken nyhetsbrev till höger.


Nyhetsbrev mars

Nu finns ett nytt nyhetsbrev från eARD publicerat på vår hemsida. Här kan du bland annat läsa om arbetet med nyttorealisering inom delprojekt 2, projektet EnArk samt om hållbar webbutveckling. Nyhetsbrevet hittar du här eller under rubriken nyhetsbrev till höger.


Nyhetsbrev februari

Nu publiceras ett nytt nyhetsbrev från projektet. I månadens upplaga kan du bland annat läsa om det senaste från delprojekt 7, SKL:s upphandling e-arkiv och det nya internationella projektet E-ARK. Nyhetsbrevet hittar du här eller under rubriken nyhetsbrev till höger.


Informationsmaterial om eARD

Vi har tagit fram kortfattade texter om projektets syfte och mål. Du hittar texterna här eller under rubriken Publicerade rapporter till höger.
Informationstext om eARD på svenska
Information on eARD in English


Nyhetsbrev januari

Ett nytt år har börjat och projektet eARD rullar vidare. Här kommer årets första nyhetsbrev med uppdateringar på vad som händer i delprojekten samt lite information om IT-standardiseringsrådet och om en färsk avhandling inom arkiv och informationvetenskap. Nyhetsbreven hittar du också under rubriken Nyhetsbrev till höger.


Nyhetsbrev december

Årets sista nyhetsbrev från projektet finns nu tillgängligt under rubriken nyhetsbrev till höger eller här.
Projektledningen vill också passa på att tacka för det gångna året och önska alla en god jul.


Nyhetsbrev november

Ett nytt nyhetsbrev från projektet finns nu publicerat. Nyhetsbreven hittar du under rubriken nyhetsbrev till höger. I månadens nummer kan du läsa om framstegen i delprojekt 7 och hur arbetet med en förvaltningsorganisation börjar ta form. Här hittar du novembers nyhetsbrev.


eARD deltar i kvalitetsmässan

Kvalitetsmässan är Europas största konferens och fackmässa om verksamhets- och samhällsutveckling. Nästa vecka, 19-21 november, hålls den på Svenska Mässan i Göteborg.

eARD kommer att delta i mässan i en gemensam monter med E-delegationen samt E-delegationens projekt Mina meddelanden och Effektiv Informationsförsörjning (EIF).

Kom till vår monter för att höra mer om vårt arbete med förvaltningsgemensamma specifikationer och vad det betyder för dig och din organisation.Du är mycket välkommen!


Nyhetsbrev oktober

Nu finns ett nytt nyhetsbrev från eARD tillgängligt. Månadens nummer handlar bland annat om det senaste från delprojekt 2 och 7 och om arkiv för dataspel. Nyhetsbrevet hittar du här.


Presentationer från Sundsvall 42

Den 15 oktober höll eARD och CEDIF ett gemensamt seminarium på temat digital informationsförvaltning i samband med konferensen Sundsvall 42. Presentationerna från seminariet finns att tillgå på CEDIFs webbplats.
KommITS och Sambruks höstkonferens 2013

Kommande 5-7 november hålls Sambruks och KommITS höstkonferens i Upplands Väsby. SKL och eARD kommer att ha en gemensam presentation på torsdagen den 7 november.

En enklare, öppnare och effektivare förvaltning
Så bidrar SKL:s upphandling av e-arkiv med hjälp av förvaltningsgemensamma specifikationer

Representanter från projektet eArkiv på SKL samt projektet eARD på Riksarkivet informerar om resultatet av den nyligen genomförda upphandlingen, om betydelse av förvaltningsgemensamma specifikationer, och hur din kommun ska förbereda sig. Mötet riktar sig främst mot ledningen, verksamhetsutvecklare och IT-strateger.

Några effekter som ett infört e-arkiv ger:
– säkerställer den långsiktiga informationsförsörjningen
– bidrar till en ökad effektivisering
– ger ökad tillgänglighet till information

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) gör det enkelt att:
- återsöka
- återanvända och
- arkivera
information hos offentlig förvaltning oavsett hur informationen lagrats i varje enskild organisation. FGS:erna leder till högre kvalitet och effektivitet.


Nyhetsbrev september

Nu finns ett nytt nyhetsbrev från projektet tillgängligt. Här kan du bland annat  läsa om det omstartade delprojekt 2 om nyttorealisering och om vad som är på gång inom delprojekt 7 om utvärdering och tester av FGS:erna. Nyhetsbrevet hittar du här.


eARD deltar i Sundsvall 42

Den 15 oktober tar eARD och CEDIF ett gemensamt grepp på den digitala informationsförvaltningen med ett seminarium i samband med konferensen Sundsvall 42.

Under dagen kommer du att informeras om det pågående arbetet i projekten, inklusive en framtidsblick, vad det betyder för dig och din organisation och hur du kan förbereda dig. Vi kommer även att ha en diskussion mellan deltagarna och sakkunniga.


Nyhetsbrev augusti

Nu finns höstens första nyhetsbrev från projektet publicerat. Du hittar det här.


Förtydligande angående uppdatering av FGS

De remissvar som inkom i den öppna remissen gicks igenom innan sommaren. Projektet vill tacka alla som svarat och bidragit. Det konstaterades att det finns ett behov av att gå igenom och i vissa fall skriva om texter i FGS:erna för att få dem samstämmiga vad gäller språk och användande av begrepp och termer. Det handlar om de förklarande texterna som kommer att skrivas om, inte den tekniska delen av FGS. Efter den textuella genomgången kommer FGS:erna att överlämnas till den förvaltningsorganisation som kommer att tas fram i enlighet med kommande förslag från delprojekt 8. Detta innebär att det inte kommer att göras någon uppdatering av FGS som publiceras under sommaren som det tidigare sagts.
Publicerat 130822


Nyhetsbrev juni

Ett nytt nyhetsbrev har nu publicerats. Här kan du bland annat läsa om informationsmötet den 11 juni, vad som är på gång inom delprojekt 7 samt att det inte kommer att publiceras några uppdaterade FGS:er nu i sommar. Nyhetsbrevet hittar du här eller under rubriken Nyhetsbrev till höger.
Publicerat 130627


Tilldelningsbeslut i SKL:s upphandling av e-arkiv

SKL Kommentus Inköpscentral AB fattade den 18 juni 2013 tilldelningsbeslut i upphandlingen av e-arkiv. En avtalsspärr föreligger till och med den 28 juni 2013.

Under avtalsspärren finns det en risk för överprövning. Avsikten är att teckna ramavtal under augusti, med avtalsstart 1 september 2013.


Nya resultat publiceras

Nu finns resultaten från delprojekt 4 & 6 - Vägledning och funktionella krav publicerade på webben. Under rubriken Publicerade rapporter till höger hittar du Vägledning och funktionella krav, Leveranshandledning samt Slutrapport från delprojektet.
Publicerat 2013-06-13


Material från informationsmötet

Den 11 juni genomfördes informationsmötet En enklare, öppnare och effektivare förvaltning med stor uppslutning från offentlig förvaltning. Här finns en länkar till presentationerna från mötet:
Inledning - Magnus Geber
Föreskrifter - Torbjörn Hörnfeldt
eARD - Caspar Almalander
RADAR - Mats Berggren
Digisam - Sanja Halling
Publicerat 2013-06-13


INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTE 11 JUNI

En enklare, öppnare och effektivare förvaltning
Så bidrar förvaltningsgemensamma specifikationer

Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) gör det enkelt att:
- återsöka
- återanvända och
- arkivera
information hos offentlig förvaltning oavsett hur informationen lagrats i varje enskild organisation. FGS:erna leder till högre kvalitet och effektivitet.

Projektet e-arkiv och e-diarium, eARD, arbetar sedan 2011 fram de tekniska specifikationer som ska göra det möjligt att överföra information mellan olika IT-system. Detta innebär till exempel att varje enskild medborgare ska kunna söka den information som gäller honom själv i flera offentliga organisationers system samtidigt. Arbetet görs i samverkan mellan statliga myndigheter, kommuner och landsting. Projektet leds av Riksarkivet.

Välkommen till ett informationsmöte för statliga myndigheter, kommuner och landsting. På mötet vill vi informera om och visa sambandet mellan eARD, Digisam – samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet, RADAR – Riksarkivets digitala arkiv och andra verksamheter inom informationsförvaltning på Riksarkivet.

Målgrupp för mötet är beslutsfattare och du som arbetar med IT eller är arkivarie.

Tid: Tisdagen den 11 juni 2013, kl. 13.00 -16.30
Plats: Riksarkivet Marieberg, Fyrverkarbacken 13, Stockholm

Anmälan till mötet är obligatorisk och görs senast 30 maj till Lina.Marklund[snabel-a]riksarkivet.se.
Har du frågor vänd dig till Caspar Almalander 073-950 42 10 eller Lina Marklund 010-476 80 84.

Välkomna!
Publicerat 2013-05-07


Nyhetsbrev april

Nu finns ett nytt nyhetsbrev från projektet publicerat. Du hittar nyhetsbreven under rubriken Genvägar till höger. En direktlänk till aprilnumret finns här.
Publicerat 2013-05-07


Inbjudan till test av SIP:ar från leverantörer

Delprojekt 7 inom projektet e-arkiv och e-diarium (eARD) kommer under maj och juni att erbjuda leverantörer att sända in och få testat leveranspaket (SIP) framställda utifrån eARDs FGS:er. Det kan handla om leverantörer av e-arkiv-, ärendehanterings- eller personalsystem som vill kunna erbjuda dataexport enligt de aktuella FGS:erna.

En SIP för testning ska vara framställd enligt paket-FGS:en och en av FGS:erna för leveranstypen ärendehantering eller personal. Vad gäller innehållets omfattning får det bestämmas i varje enskilt fall. Övriga tekniska förutsättningar, t.ex. packning i TAR-format, överföringsmetod m.m. fastställs också från fall till fall.

Tester av SIP:ar sker genom

  •  Validering av XML-filer utifrån paketspecifikation och leveranstypsspecifikation (ärendehantering  eller personal)
  • Kontroll av att refererande filer finns i paket (utifrån paketspecifikation och leveranstypsspecifikation)
  • Utskrift i redigerad form av metadatainnehållet. Manuell stickprovskontroll av dessa och bifogade datafiler (ambitionsnivån fastställs i varje enskilt fall, bland annat utifrån innehållets omfattning).

Testerna skall INTE ses som någon slags certifiering. En återrapportering kommer att ske utifrån gjorda kontroller. Sekretess ska gälla (preliminärt OSL 31 kap. 12 § ”provning”) beträffande det som skickas in och övrig information som kan kopplas till en viss leverantör. Deltagarna får gärna bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet genom att svara på en enkätundersökning gällande arbetet att ta fram SIP enligt FGS:erna.

Är ni intresserade, kontakta:
Magnus Geber
010-4767152
magnus.geber[snabel-a]riksarkivet.se
Publicerat 2013-04-09


INFORMATIONSMÖTET FRAMSKJUTET

Informationsmötet som skulle hållas den 23 april har blivit framskjutet. Vi återkommer med ett nytt datum senare i vår.
Publicerat 2013-04-05


INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTE

Riksarkivet bjuder härmed in myndigheter, kommuner och landsting till ett informationsmöte. På mötet vill vi informera om och visa sambandet mellan:

  1. Den nya arkivredovisningen
  2. eARD – Projektet e-arkiv och e-diarium
  3. RADAR – Riksarkivets digitala arkiv
  4. Digisam – samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet

Välkomna!
Publicerat 2013-04-04


Nyhetsbrev mars 2013

Mars nyhetsbrev finns nu publicerat. Du hittar det under rubriken Nyhetsbrev till höger eller via direktlänk här. I månadens nyhetsbrev kan du bland annat läsa om vilka som ska vara med och genomföra de första testerna av FGS:er och vad som sades på projektmötet den 13 mars.
Publicerat 2013-04-03


Nyhetsbrev januari 2013

Något försenat publiceras nu årets första nyhetsbrev från projektet. Här kan ni bland annat läsa om hur delprojektens arbete fortskrider, den öppna remissen av FGS och Tjänstekatalogen. Nyhetsbrevet hittar ni här eller under rubriken Nyhetsbrev till höger.
Publicerat 2013-02-08


Öppen remiss av förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) inom projekt eARD

Projekt eARD har per den 2013-01-14 publicerat förslag på förvaltningsgemensamma specifikationer för paketstruktur för e-arkiv, leveranstyp ärendehantering och leveranstyp personal. Projekt eARD har för avsikt att fastställa dessa som en del av de resultat projektet ska leverera. I samband med detta önskar projektet inhämta synpunkter på nämnda FGS:er. Förslagen är nu ute på remiss och det är öppet för alla som önskar att lämna sina synpunkter på förslagen.
Synpunkterna ska ha inkommit till projekt eARD (eard[snabel-a]riksarkivet.se) senast den 30 april 2013. För att underlätta handläggningen bör dessa skickas elektroniskt och i avsett svarsformulär.
Mer information och underlagen för remissen finner du under rubriken Remiss av FGS inom projektet eARD.
Välkommen med synpunkter!
Publicerat 2013-02-04


Nya FGS:er publicerade

Idag har två nya FGS:er lagts ut på sidan Publicerade rapporter. Dessa är; FGS för leveranstypen Personal, samt FGS för leveranstypen Ärendehantering. Dessutom har nya versioner av dokumenten Översiklig beskrivning, Begreppslista för projektet eARD samt FGS för paketstruktur för e-arkiv med tillhörande delrapport publicerats.
Publicerat 2013-01-14


Nyhetsbrev december 2012

Som en julklapp från projektet kommer här årets sista nyhetsbrev. Vi önskar er alla en God Jul och ett gott 2013.
Publicerat 2012-12-20


FGS ärendehantering och personalsystem
Publicering 14 januari 2013

På grund av externa faktorer, som vi inte kunnat styra över, har revisionsarbetet inom delprojekt 3 (FGS ärendehanteringssystem och FGS personalsystem) försenats med två veckor. Vi kan konstatera att det inte är möjligt att publicera version 1 av dessa två FGS:er den sista december som planerat. eARDs projektledning har därför beslutat att skjuta fram publiceringen till den 14:e januari 2013 så att vi verkligen hinner ta hänsyn till alla inlämnade synpunkter och uppnå den bäst möjliga kvalitet.
Samtidigt publicerar eARD-projektet en uppdaterad version av sin begreppslista. Det gäller även ”FGS för paketstruktur för e-arkiv” samt ett antal textändringar i befintliga dokument. Det kommer också att finnas ett antal förklarande dokument om bland annat MoReq2010. Publicering sker på projektets webbplats www.riksarkivet.se/e-arkiv under Publicerade rapporter.

Med en önskan om en God Jul och Ett Gott Nytt År
Göran Kristiansson, projektledare eARD och Caspar Almalander, biträdande projektledare eARD


Nyhetsbrev november 2012

Novembers nyhetsbrev finns nu publicerat. Du hittar det här eller under rubriken Nyhetsbrev till höger. I månadens nyhetsbrev kan du läsa om att FGS:er från delprojekt 3 har gått ut på en första remissomgång och vad projektet Mina meddelanden handlar om.
Publicerat 2012-11-30


Nyhetsbrev oktober 2012

Nu finns eARDs nyhetsbrev för oktober publicerat på hemsidan. Du hittar det under rubriken Nyhetsbrev till höger. Månadens upplaga innehåller bland annat senaste nytt från delprojekten och en kommunarkivaries betraktelse.
Publicerat 2012-11-06


Nyhetsbrev september 2012

Septembers nyhetsbrev finns nu tillgängligt via hemsidan. I septembernumret kan du bland annat läsa om det gemensamma projektmötet och höstens utmaningar. Länk till nyhetsbreven finns under menyn Genvägar till höger.
Publicerat 2012-10-19


Nyhetsbrev augusti 2012

Idag publicerades eARD:s nyhetsbrev för augusti 2012. I månadens nummer kan du läsa om de publicerade resultaten, uppstart av delprojekt 2 om nyttor och intressenter, vad delprojekt 3 kommer att jobba med i höst med mera. Nyhetsbreven hittar du i menyn till höger eller här.
Publicerat 2012-09-04


Rapporter och FGS

Den 31 juli publiceras de första rapporterna och FGS:erna från projektet. De kommer att finnas tillgängliga under sidan Publicerade rapporter som du hittar i menyn till höger.
Publicerat 2012-07-13


Sommarledigt

Projektledning och projektkontor tar semester under juli månad och är åter på plats den 5 augusti. Vid brådskande ärenden kan man vända sig till biträdande projektledare Caspar Almalander via mail. Vi önskar er alla en skön sommar!
Publicerat 2012-06-28


 
Nyhetsbrev juni 2012

Nu har eARD:s nyhetsbrev för juni 2012 publicerats. Läs bland annat om delprojekten, om projektets organisation samt hur projektet uppmärksammades på en konferens i Holland.
Länk till sidan med nyhetsbrev finns till höger eller här.
Publicerat 2012-06-27


Offentliga Rummet 29-31 maj 2012

eARD deltog på konferensen Offentliga Rummet i Uppsala 29- 31 maj. Tillsammas med SKLs upphandlingsprojekt för e-arkiv höll vi både i en heldagsaktivitet på fördjupningsdagen 29 maj och hade ett seminarium 30 maj.
Publicerat 2012-06-25


 
Siktar mot att göra det lättare att använda och arkivera offentliga handlingar

Den 31 januari 2011 lämnade förstudien e-arkiv och e-diarium sin slutrapport till E-delegationen, med förslag till hur arbetet bör bedrivas vidare. Under hösten 2011 har det fortsatta arbetet dragits igång, med Riksarkivets Göran Kristiansson som projektledare. Siktet är inställt på att förenkla hanteringen av digital information inom den offentliga förvaltningen och att göra det lättare för privatpersoner och tjänstemän att samlat se och följa ärenden inom och mellan myndigheter.
- Vi har ett brett samarbete inom den offentliga sektorn, som borgar för att vi kan ta hänsyn till alla olika behov och krav på hur e-tjänsterna ska fungera. Vi har även kontakter med framtida leverantörer, för att försäkra oss om att den teknik vi använder är, eller blir, standard, säger Göran Kristiansson.

I korthet innebär utvecklingen att det skapas så kallade Förvaltningsgemensamma specifikationer (FGS) som definierar strukturen i flödet mellan myndighet/organisation och arkiv eller diarier.
- Det är väldefinierade utbytesformat som gör att informationen kan överföras mellan olika IT-system vid återsökning och arkivering, förklarar Göran Kristiansson.
Projektet avslutas 2014.
Publicerat 2011-11-29

Ansvarig för sidan/kontakt 
Lina Marklund