Blå

NCS 4055-R95B Blå
PMS 301 C eller U (bestruket och obestruket papper)
EC 10 % gul, 50% magenta, 100% cyan (Ec.15X0)

 

GulGul

NCS 0580-Y10R
PMS 116 C (bestruket) och 109 U (obestruket papper)
EC 100 % gul, 20% magenta (Ec.X200)

 

Läs mer i Förordning (1983:826) med riktlinjer för färgnyanserna i Sveriges flagga

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko