bild av änglar 

Bild av änglar, detalj ur bild av uppståndelsen ur Gagnefs kyrkoarkiv volym F:3, Död- och begravningsbok 1744–1755 (Landsarkivet i Uppsala)

”En liten ängel kom, log och vände om” är en vanlig vers i vår tids dödsannonser för små barn. Nils och Britha hette två av dem som kom till världen på 1700-talet. De föddes missbildade och dog strax. Klicka för att läsa vad prästerna skrev i kyrkböckerna om Nils och om Britha.

 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg