mitt liv och mina framtidsplaner 

Hur såg killar som växte upp på den svenska landsbygden i början av 1960-talet på sin framtid? En inblick i deras tankar ger en samling uppsatser skrivna av elever på skogsbruksskolan Frossarbo. Temat är ”Mitt liv och mina framtidsplaner”. Läs Pers uppsats och Tommys.
 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg