Ordförande

 • Karin Åström Iko, riksarkivarie

Ledamöter

 • Anna-Karin Hermodsson, st.f. riksarkivarie
 • Maud Almström-Blom, samordnare för enskilda arkiv, Avdelningen för informationshantering, Riksarkivet
 • Erik Åström, vice ordförande, Svenska Arkivförbundet
 • Eva Tegnhed, sekreterare, Svenska Arkivförbundet
 • Anastasia Pettersson, ordförande, Näringslivets Arkivråd
 • Christel Snitt, ledamot, Näringslivets Arkivråd
 • Helena Wangefelt Ström, Institutionen för ABM, Uppsala universitet
 • Annika Bergsland, chef för Arkiv Sörmland

Samarbetsrådets protokoll

Beslut och protokoll kan begäras ut via riksarkivet@riksarkivet.se alternativt Riksarkivet, Box 7223, 187 13 Täby:

 • 2021-12-07 Beslut om ledamöter i Samarbetsrådet för enskilda arkiv (RA-KS 2021/01316)
 • 2021-09-08 Beslut om upphävande av arbetsordning för Samarbetsrådet för enskilda arkiv (RA-KS 2021/01316)
 • 2021-09-08 Beslut om sammansättning av ledamöter för Samarbetsrådet för enskilda arkiv (RA-KS 2021/01316)
 • 2021-05-26 Protokoll Samarbetsrådet för enskilda arkiv (RA 62-2021/01316)
 • 2021-02-26 Beslut om Riksarkivets fördelning av bidrag till enskild arkivverksamhet 2021 (RA-KS 2021/00436)
 • 2021-02-02 Protokoll Samarbetsrådet för enskilda arkiv (RA 62-2021/01316)
 • 2020-12-02 Protokoll Samarbetsrådet för enskilda arkiv (RA 62-2020/485)
 • 2020-09-04 Protokoll Samarbetsrådet för enskilda arkiv (RA 62-2020/485)
 • 2020-06-08 Protokoll - Block 1 Samarbetsrådet för enskilda arkiv (RA 62-2020/485)
 • 2020-06-08 Protokoll - Block 2 Samarbetsrådet för enskilda arkiv (RA 62-2020/485)
 • 2020-02-06 Protokoll Samarbetsrådet för enskilda arkiv (RA 62-2020/485)
 • 2019-10-18 Protokoll Samarbetsrådet för enskilda arkiv (RA 62-2019/916)
 • 2019-02-04 Protokoll Samarbetsrådet för enskilda arkiv (RA 62-2019/916)
Ansvarig för sidan/kontakt 
Maud Almström Blom