Skolväska med sju teman

Om ni vill låta klassen arbeta med arkivmaterial i skolan kan ni låna skolväskan. Den innehåller naturtrogna kopior av arkivhandlingar rörande Uppsala län under 1800-talet.

Sju teman behandlas: Brott och straff, Husförhör, Liv och död, Livet på Forsmarks bruk, Resor och fritid, Sjukvård och Skola. Till varje tema finns det frågor/arbetsuppgifter att göra och i lärarhandledningen finns det förslag på hur man kan redovisa.

Lärarhandledning Skolväskan (pdf)

Smakprov Skolväskan (pdf)

Nu finns skolväskan för Västmanlands län i en fullständig digital upplaga, du hittar den här!

Träna på släkt- eller personforskning

Genom kopierade arkivhandlingar får eleverna möjlighet att möta 1800-talsmänniskan August Wilhelm Fröberg och följa honom genom livet i Uppland. Till handlingarna finns det frågor att besvara. Det finns även facit. När eleverna har besvarat frågorna har de följt en människa från vaggan till graven i arkiven. De har provat på att släktforska! Här får även elever med ursprung i ett annat land än Sverige möjlighet att göra en personforskning. Lektionen kan skapa grund för historisk kunskap. I arkiven hittar vi de vanliga människornas historia och kan sätta in dem och oss själva i ett historiskt sammanhang.

Övningsmaterial släkt och personforskning

Arkivhandlingar (pdf)
Lär känna en 1800-talsmänniska frågor (pdf)
Lärarhandledning (pdf)
Facit (pdf)

Övningsmaterial yngre elever

När det gäller yngre elever eller om det är svårt för eleverna att läsa skrivstil kan du som lärare välja att låta dem besvara frågor om sig själva. Det kan också vara början till en egen släktforskning.

Börja släktforska (pdf)
Tips (pdf)
Släktforskningens grunder (pdf)

Fördjupa dig

Läsa broschyren Emma Wengelin – ett människoöde  – Emma var prostituerad i Uppsala under 1800-talets slut.
Emma Wengelin – ett människoöde (pdf)

Se hur prostitutionens motståndare resonerade läs citat ur Sedlighetsföreningens protokoll.
Citat ur sedlighetsföreningens protokoll (pdf)

Forska med en bouppteckning

Gå vidare och forska med en bouppteckning i klassrummet.
Bordellmamman Emma Wengelins bouppteckning (pdf)
Introduktion till läraren (pdf)
Vad en bouppteckning är (pdf)
Renskrift av Emma Wengelins bouppteckning (pdf)
Frågor (pdf)
Facit (pdf)

Andra bouppteckningar

Introduktion (pdf)
Frågor (pdf)

Mer för skolor på Riksarkivets webb

Skola och studier

Material att köpa och låna

Temasidor: Alfred Nobel, Finska Kriget, Tryckfrihetsförordningen med mera

Kärlek och Ungdom: tjugo exempel ur landsarkivens samlingar

Månadens dokument

Kontakt

Kristina Nyberg, 010-476 84 48, kristina.nyberg[at]riksarkivet.se

Ansvarig för sidan/kontakt 
Kristina Nyberg