Kungl Hovstaterna

 

Prins Gustav Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond

Prins Gustav Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond

Monogram

Se bilden tydligare

Myndigheter

 

Vapen, Vänersborgs tingsrätt

Vänersborgs tingsrätt

Vapen: I blått fält en bojort av guld med beslagna segel, flytande på en av en vågskura bildad stam av silver, samt däröver en ginstam av guld belagd med en blå balansvåg. Bojorten har en naturfärgad svensk flagga i masttoppen och en i aktern. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare

 

Vapen, Eskilstuna tingsrätt

Eskilstuna tingsrätt

Vapen: I fält av silver ett från en av en vågskura bildad blå stam uppskjutande svart städ med röd sockel, över vilket en ur ett blått moln i övre vänstra sköldhörnet framkommande röd arm svingar en svart slägga, samt däröver en blå ginstam belagd med en balans våg av silver. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare

 

Vapen, Förvaltningsrätten i Luleå

Förvaltningsrätten i Luleå

Vapen: I fält av silver två blå nycklar i kors, den vänstra störtad. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över en nyckel och ett svärd i kors, båda av guld.

Se bilden tydligare

 

Vapen, Kammarrätten i Göteborg

Kammarrätten i Göteborg

Vapen: I blått fält tre kronor av guld, ställda två över en. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över en nyckel och ett svärd i kors, båda av guld.

Se bilden tydligare

 

Vapen, Plikt- och prövningsverket

Plikt- och prövningsverket

Vapen: I blått fält tre kronor av guld, ställda två över en. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett svärd och en palmkvist i kors, båda av guld.

Se bilden tydligare

 

Vapen, Kungl. Konsthögskolan

Kungl. Konsthögskolan

Vapen: I fält av silver ett gående lejon åtföljt nedan av ett åt sinister gående vildsvin, bägge svarta med röd beväring. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare

Försvarsmakten

 

Standar, Livregementets husarer (K 3)

Livregementets husarer (K 3)

standar

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livregementets husarer (K 3), Livskvadron

Livregementets husarer (K 3), Livskvadron

Vapen: I fält av silver ett svart georgskors belagt med ett mindre georgskors av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Örebro skvadron

K 3, Örebro skvadron

Vapen: I fält av silver ett blått georgskors.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Östra Nerike skvadron

K 3, Östra Nerike skvadron

Vapen: I rött fält ett georgskors av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Västra Nerike skvadron

K 3, Västra Nerike skvadron

Vapen: I fält av silver ett rött georgskors.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Vadsbro skvadron

K 3, Vadsbo skvadron

Vapen: I rött fält ett georgskors av silver belagt med ett mindre, rött georgskors .

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Valla skvadron

K 3, Valla skvadron

Vapen: I rött fält ett georgskors av silver belagt med ett mindre, blått georgskors.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Sanna skvadron

K 3, Sanna skvadron

Vapen: I blått fält ett georgskors av silver belagt med ett mindre, rött georgskors.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Arboga skvadron

K 3, Arboga skvadron

Vapen: I blått fält ett georgskors av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, 31. luftburna bataljonen

K 3, 31. luftburna bataljonen

Vapen: I grönt fält en bevingad springare av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, 32. underrättelsebataljonen

K 3, 32. underrättelsebataljonen

Vapen: I svart fält ett hästhuvud av silver lagt över en ginsträng av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, 323. fallskärmsjägarskvadronen

K 3, 323. fallskärmsjägarskvadronen

Vapen: I fält av purpur en fallskärm med fem linor inom en öppen lagerkrans, allt av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Försvarets överlevnadsskola

K 3, Försvarets överlevnadsskola

Vapen: I blått fält en fågel Fenix åtföljd ovan av en femuddig stjärna, allt av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Logistikenheten

K 3, Logistikenheten

Vapen: I blått fält ett vagnshjul av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Garnisonsenheten

K 3, Garnisonsenheten

Vapen: I fält av silver en balkvis ställd attackerande blå hussar.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, Särskilda fallskärmsenheten

K 3, Särskilda fallskärmsenheten

Vapen: I fält av silver en röd fallskärm med fem linor och däröver en svart ginstam belagd till dexter med en sexuddig stjärna av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, K 3, UAV enheten

K 3, UAV enheten

Vapen: I fält av silver en blå svävande och med avsmalnande sidor störtad sparre.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Trängregementet (TrängR)

Trängregementet (TrängR)

Vapen: I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett kärrhjul med fyra ekrar och två korslagda svärd, allt av silver.

Se bilden tydligare!

 

Standar, Södra skånska regementet (P 7)

Södra skånska regementet (P 7)

Standar

Se bilden tydligare

 

Vapen, Norrbottens regemente (I 19)

Norrbottens regemente (I 19)

Vapen: I med sexuddiga stjärnor av guld bestrött fält en springande ren av silver med röd beväring. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över två pansrade armar vardera hållande ett svärd, allt av guld.

Se bilden tydligare

 

Vapen, Norrlands dragonregemente (K 4)

Norrlands dragonregemente (K 4)

Vapen: I blått fält en gående älg av silver, angripen på ryggen av en lyftande falk, framifrån av en upprest hund, båda av guld. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över två korsade värjor av guld.

Se bilden tydligare

Föreningar

 

Standar, Uppsala universitets studentkårer

Uppsala universitets studentkårer

Standar

Se bilden tydligare

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko