Kungl Hovstaterna

 

Prinsessan Adriennes vapen

H.K.H. Prinsessan Adrienne, hertiginna av Blekinge

Vapen: Sköld kvadrerad av ett utfböjt kors av guld och belagd med en hjärtsköld med Bernadottes vapen. Huvudskölden i fält 1 och 4 Lilla riksvapnet, i fält 2 Folkungavapnet och i fält 3 Blekinges vapen. Skölden krönt med en hertiginnekrona och behängd med Serfimerordens band och tecken.

Se bilden tydligare

Myndigheter

 

Vapen, Uddevalla Tingsrätt

Uddevalla Tingsrätt

Vapen: I fält av silver en grön ek med ollon av guld mellan två gröna granar samt däröver en grön ginstam belagd med en balansvåg av silver. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare

 

Emblem, Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen

Emblem

Se bilden tydligare

 

Svenska kyrkan

 

Vapen, Susanne Rappman, biskop i Göteborgs stift

Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift

Vapen: Skölden kvadrerad med utböjt kors av guld. Fält 1. och 4. Göteborgs stifts vapen och fält 2. och 3. blå med ett ginbalksvis ställt veteax av guld. Skölden krönt med en mitra av silver med band av guld och åtföljd nedan av ett band av guld med valspråket: Vår Gud bär sår.

Se bilden tydligare

 

Vapen, Åsa Nyström, biskop i Luleå stift

Åsa Nyström, biskop i Luleå stift

Vapen: Sköld kvadrerad: 1. och 4. Luleå stifts vapen; 2. och 3. i blått fält en björk av silver. Skölden krönt med en mitra av silver med band av guld och lagd över en ginbalksvis ställd kräkla av guld och åtföljd nedan av ett band av guld med valspråket: Gud verkar i er.

Se bilden tydligare

 

Vapen, Thomas Petersson

Thomas Petersson, biskop i Visby stift

Vapen: Skölden delad, det övre fältet Visby stifts vapen och det nedre blått med en genomgående bro av silver i två spann, belagd med ett blått gotländskt gårdskors och uppskjutande ur en av en karvskura bildad blå stam. Skölden krönt med en mitra av silver med band av guld och lagd över en ginbalksvis ställd kräkla av guld samt åtföljd nedan av ett blått band med valspråket: Du är seendets Gud.

Se bilden tydligare

Försvarsmakten

 

Norrbottens Regemente, I19. Fana

Norrbottens regemente (I 19)

Fana

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Basbefälsskolan (BBS)

Basbefälsskolan (BBS)

Vapen: I blått fält en triangel med en bjälkvis ställd sträng, allt silver, och omgiven av en lagerkrans av guld. Skölden krönt med en kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Vädertjänst

Vädertjänst

Vapen: I blått fält ett stolpvis ställt svärd lagt över skålkors och en sinistervänd vindmätarpil, allt av guld. Skölden krönt med en kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Geografisk informationstjänst

Geografisk informationstjänst

Vapen: I grönt fält en kompassros av silver. Skölden krönt med en kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Hemvärnsbataljonen, Fryksdals kompani

19. Hemvärnsbataljonen, Fryksdals kompani

Fana

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Hemvärnsbataljonen, Älvdals kompani

19. Hemvärnsbataljonen, Älvdals kompani

Fana

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Hemvärnsbataljonen, Grums kompani

19. Hemvärnsbataljonen, Grums kompani

Fana

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Hemvärnsbataljonen, Alsters kompani

19. Hemvärnsbataljonen, Alsters kompani

Fana

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Hemvärnsbataljonen, Jösse kompani

19. Hemvärnsbataljonen, Jösse kompani

Fana

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Norra militärregionen

Norra militärregionen

Vapen: I blått fält en ren av silver med röd beväring, därest sådan ska förekomma, och en sexuddig stjärna i övre sinister hörn. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Mellersta militärregionen

Mellersta militärregionen

Vapen: I fält av guld ett blått riksäpple och däröver en blå ginstam belagd med tre bjälkvis ställda öppna kronor av guld. Skölden krönt med en kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Västra militärregionen

Västra militärregionen

Vapen: I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver, överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring, därest sådan ska förekomma. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Södra militärregionen

Södra militärregionen

Vapen: I blått fält en lindorm av guld med röd beväring, därest sådan ska förekomma. Skölden krönt med en kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, HMS Pelikanen

Fartyget HMS Pelikanen

Vapen: I blått fält en pelikan av silver med beväring av guld, därest sådan ska förekomma, lagd över en ginbalksvis ställd torped av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, Regementsstaben

Livgardet, Regementsstaben

Vapen: I blått fält en gyllene vase.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, Livbataljonens stab

Livgardet, Livbataljonens stab

Vapen: I blått fält en korsat gevär och en sabel, bägge av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, Livkompaniet

Livgardet, Livkompaniet

Vapen: I blått fält en sol av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 10. stabs- och understödskompaniet

Livgardet, 10. stabs- och understödskompaniet

Vapen: I blått fält en stjärna av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, Livskvadronen

Livgardet, Livskvadronen

Vapen: I fält av silver ett blått malteserkors.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 13. skvadronen

Livgardet, 13. skvadronen

Vapen: I blått fält ett malteserkors av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 12. motoriserade skyttebataljonens stab

Livgardet, 12. motoriserade skyttebataljonens stab

Vapen: I fält av guld två korslagda gevär åtföljda nedan av romerska siffran tolv, allt svart.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 120. stabs- och understödskompaniet

Livgardet, 120. stabs- och understödskompaniet

Vapen: I fält av guld en svart kommande måne.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 121. kompaniet

Livgardet, 121. kompaniet

Vapen: I fält av guld stenbockens stjärntecken i svart.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 122. kompaniet

Livgardet, 122. kompaniet

Vapen: I fält av guld en svart bjälkvis ställd agraff.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 123. kompaniet

Livgardet, 123. kompaniet

Vapen: I fält av guld en svart fylld triangel.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 124. kompaniet

Livgardet, 124. kompaniet

Vapen: I fält av guld Jupiters stjärntecken i svart.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 11. militärpolisbataljonens stab

Livgardet, 11. militärpolisbataljonens stab

Vapen: I svart fält ett malteserkors av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 114. militärpoliskompaniet

Livgardet, 114. militärpoliskompaniet

Vapen: I blått fält ett malteserkors av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 115. militärpoliskompaniet

Livgardet, 115. militärpoliskompaniet

Vapen: I fält av guld ett blått malteserkors.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 116. personskyddskompaniet

Livgardet, 116. personskyddskompaniet

Vapen: I fält av silver ett svart malteserkors.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 13. säkerhetsbataljonens stab

Livgardet, 13. säkerhetsbataljonens stab

Vapen: I rött och silver delat fält ett malteserkors med motsatta tinkturer.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 131. säkerhetsskvadronen

Livgardet, 131. säkerhetsskvadronen

Vapen: I fält av silver ett rött malteserkors.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, 133. stabs- och funktionsskvadronen

Livgardet, 133. stabs- och funktionsskvadronen

Vapen: I rött fält ett malteserkors av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, Försvarsmusikens stab

Livgardet, Försvarsmusikens stab

Vapen: I svart fält en lyra lagd över ett stolpvis ställt svärd, allt av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, Arméns musikkår

Livgardet, Arméns musikkår

Vapen: I rött fält en lyra av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, Marinens musikkår

Livgardet, Marinens musikkår

Vapen: I blått fält en lyra av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, Livgardets dragonmusikkår

Livgardet, Livgardets dragonmusikkår

Vapen: I blått fält en lyra av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, Hundtjänstenheten

Livgardet, Hundtjänstenheten

Vapen: I fält av silver ett svart hundhuvud med röd beväring.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, SWEDINT

Livgardet, SWEDINT

Vapen: I blått fält skuggan av en blå jordglob med landmassor av Afrika och Europa i centrum, allt av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, Internationella utbildningsenheten

Livgardet, Internationella utbildningsenheten

Vapen: I blått fält tre kronor av guld ställda två över en.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, Kommendantstaben

Livgardet, Kommendantstaben

Vapen: I blått med kronor av guld bestrött fält ett krönt manshuvud av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Livgardet, Logistikenheten

Livgardet, Logistikenheten

Vapen: I rött fält ett vagnshjul av silver.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Arméstaben

Arméstaben

Vapen: I blått fält två korslagda svärd av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Marinstaben

Marinstaben

Vapen: I blått fält ett ankare med tross överlagt två kanoneldrör, allt av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Flygstaben

Flygstaben

Vapen: I blått fält en vingad tvåbladig propeller av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, IT-försvarsförbandet

IT-försvarsförbandet

Vapen: Sköld ginstyckad av guld, vari en på linjen löpande grön ekorre, och grönt, vari en på linjen åt sinister löpande ekorre av guld.

Se bilden tydligare!

 

Vapen, Telekrigsstödenheten

Telekrigsstödenheten

Vapen: Sköld, delad medelst en sänkt vågskura i guld och blått, och belagd med en balkvis ställd blixt av motsatta tinkturer, i det övre fältet åtföljd av ett blått öga. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Se bilden tydligare!

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko