Myndigheter

 

Halmstads tingsrättHalmstads tingsrätt

I blått fält en bjälke av silver, belagd med tre röda hjärtan krönta med öppna kronor av guld, åtföljd ovan av en balansvåg av silver och nedan av en med öppen krona krönt leopard av silver med röd beväring. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

FörsvarsexportmyndighetenFörsvarsexportmyndigheten

I blått fält tre öppna kronor av guld, ordnade två över en. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över en merkuriestav och ett svärd i kors, allt av guld.

Se bilden tydligare!

 

Stiftelser

 

von Reiserska stiftelsenvon Reiserska stiftelsen

I blått fält ett lejon av guld och med röd beväring, hållande stolpvis en lans av silver med spets och kordonger av guld.

Se bilden tydligare!

 

Kungl. Hovstaterna

 

Prins Daniels hertigvapenH.K.H. Prins Daniel, hertig av Västergötland

Sköld kvadrerad av ett utböjt kors av guld och belagd en hjärtsköld. Hjärtskölden genom grankvistskura ginstyckad i guld och blått åtföljd av en ginbalksvis ställd hammare av guld. Huvudskölden i fält 1 och 4 Lilla riksvapnet, i fält 2 Folkungavapnet och i fält 3 Västergötlands vapen. Skölden krönt med prinskrona.

Se bilden tydligare!

 

H.K.H. Prins Daniels monogramH.K.H. Prins Daniels monogram

 

Se bilden tydligare!

 

Försvarsmakten

 

FM SpecialförbandFörsvarsmaktens specialförband

I svart fält en sexuddig stjärna av silver i övre dexter hörn.
Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Se bilden tydligare!

 

Forward Air Controller, FACForward Air Controller

utbildningstecken

Se bilden tydligare!

 

Trumpetfana för Livgardets dragonmusikkårTrumpetfana för Livgardets dragonmusikkår

 

Se bilden tydligare!

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko