Kommuner

Bild av Härryda kommuns vapenHärryda

Medelst en stråle av silver styckad sköld, i blått och grönt, vari en av vågskuror bildad sänkt, smal bjälke av silver.
Se bilden tydligare!

 

Myndigheter

Bild av vapen för länsrätten i VästmanlandLänsrätten i Västmanlands län

I fält av silver, ett blått uppskjutande treberg med tre röda lågor. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över en nyckel och ett svärd i kors, båda av guld.
Se bilden tydligare!

 

Notarius Publicus KarlstadNotarius Publicus Karlstad

I fält av silver den högra hälften av en blå örn med röd beväring mellan två höga, med spetsiga huvar försedda röda torn. Skölden lagd över en edsstav och en gåspenna i kors, allt av guld.
Se bilden tydligare!

 

Försvarsmakten

LedningsregementetLedningsregementet

I blått fält tre öppna kronor av guld, ställda två och en. Skölden lagd över ett knippe viggar av guld och krönt med kunglig krona.
Se bilden tydligare!

 

 

TrängregementetTrängregementet

I blått fält ett kärrhjul med fyra ekrar lagt över två korslagda svärd, allt av silver. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis stående svärd av silver.
Se bilden tydligare!

 

 

Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS)

I fält av purpur ett stolpvis ställt svärd lagt över ett kugghjul, allt av guld. Skölden krönt med kunglig kronaa och omgiven av en öppen lagerkrans av guld.
Se bilden tydligare!

 

 

KS 16 BataljonsstandarKS 16

Bataljonsstandar.
Se bilden tydligare!

 

Samfund

Samfundet Pro Fide et ChristianismoSamfundet Pro Fide et Christianismo

Emblem och sigill.
Se bilden tydligare!

 

Företag

Fjärilshuset Haga TrädgårdFjärilshuset Haga Trädgård

I fält av guld en fjäril och därunder en fisk, båda gröna. Skölden omgiven av en grön lövkrans.
Se bilden tydligare!

 

© Riksarkivet. Gäller samtliga illustrationer.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko