Myndigheter

 

Polisstudenter - mössmärkePolisstudenter - mössmärke

I blått fält två korslagda fasces överlagda med en fackla, allt av guld. Skölden lagd på en eklövskrans av guld.

Se bilden tydligare!

 

Länsrätten i Blekinge länLänsrätten i Blekinge län

I blått fält en ek med tre kronor uppträdda på stammen, allt av guld. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över en nyckel och ett svärd i kors, båda av guld.

Se bilden tydligare!

 

Länsrätten i Kalmar länLänsrätten i Kalmar län

Sköld kvadrerad av Smålands och Ölands vapen. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över en nyckel och ett svärd i kors, båda av guld.

Se bilden tydligare!

 

Länsrätten i Gotlands länLänsrätten i Gotlands län

I blått fält en stående vädur av silver med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång av guld ett rött banér med bård och fem flikar av guld. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över en nyckel och ett svärd i kors, båda av guld.

Se bilden tydligare!

 

Blekinge tingsrättBlekinge tingsrätt

I blått fält en ek med tre kronor uppträdda på stammen, allt avguld, samt däröver en ginstam av guld belagd med en blå balansvåg. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Borås tingsrättBorås tingsrätt

I rött fält två ullsaxar av silver, den högra störtad, samt däröver en ginstam av silver belagd med en röd balansvåg. Skölden
krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Kristianstads tingsrättKristianstads tingsrätt

I blått fält två mot varandra vända, uppresta lejon mellan sig bärande ett krönt monogram, C4, allt av guld, samt däröver en ginstam av guld belagd med en blå balansvåg. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Skellefteå tingsrättSkellefteå tingsrätt

I blått en gyllene bjälke, bildad ovan av en rak skura och nedan av en vågskura och belagd med en blå antik blixt; bjälken åtföljd ovan av en balansvåg och nedan av en sol, båda av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

 

Stiftelser

 

Göteborgs domarakademiGöteborgs domarakademi

I blått fält ett upprest lejon av silver med röd beväring, vilket håller i höger tass en fackla och i vänster en balansvåg, allt av silver. Skölden lagd på en lagerkrans av guld.

Se bilden tydligare!

 

Räddningstjänsten

 

Norra Jämtlands räddningstjänstförbundNorra Jämtlands räddningstjänstförbund

Märket består av Jämtlands landskapsvapen lagt över en åttauddig strålstjärna av guld.

Se bilden tydligare!

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko