Myndigheter

Göta hovrättGöta hovrätt

I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver, överlagda med ett med öppen krona krönt lejon av guld med röd beväring. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

Mariestads tingsrättMariestads tingsrätt

I fält av guld en av vågskuror bildad, sänkt blå ginbalk och däröver en uppstigande röd tjur; däröver en blå ginstam belagd med en balansvåg av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

Malmö tingsrättMalmö tingsrätt

I fält av silver ett rött med gyllene krona krönt griphuvud samt däröver en röd ginstam belagd med en balansvåg av silver. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

Hässleholms tingsrättHässleholms tingsrätt

I fält av guld ett grönt andreaskors åtföljt av fyra gröna nötklasar samt däröver en grön ginstam belagd med en balansvåg av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

Folke BernadotteakademinFolke Bernadotteakademin

I blått fält en bågformad bro, åtföljd ovanför av tre kronor ordnade två över en, och undertill av en med latituder och longituder markerad jordglob, allt av guld. Skölden krönt med kunglig krona och lagd på en krans bestående av lagerblad till den nedre delen och av olivkvistar till den övre.

Se bilden tydligare!

Försvarsmakten

GotlandsgruppenGotlandsgruppen

I blått fält en stående vädur av silver med beväring av guld, bärande på en korsprydd stång av guld ett rött banér med bård och fem flikar av guld. Skölden lagd över två korslagda svärd av guld och krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

SödertörnsgruppenSödertörnsgruppen

Fältet kluvet av guld, vari en svart grip med röd beväring, och blått, vari ett ankare överlagt två kanoneldrör, allt av guld. Skölden lagd över två korslagda svärd av guld och krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

Försvarsmaktens logistik (FMLOG)Försvarsmaktens logistik (FMLOG)

I blått fält en med åtta ben försedd häst av silver, i språng med man, svans och hovar av guld och med blixtar av samma tinktur vid de bakre hovarna. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över ett stolpvis ställt svärd av guld.

Se bilden tydligare!

HMS NyköpingHMS Nyköping

I fält av silver ett rött borgtorn med krenelerad väktargång och spetsig tornhuv. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

HMS UddevallaHMS Uddevalla

I fält av silver en grön ek med ollon av guld mellan två gröna granar. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

© Riksarkivet. Gäller samtliga illustrationer.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko