Kommuner

Knivsta kommunKnivsta

I rött fält en krona över ett treberg, allt av guld.

Se bilden tydligare!

Tomelilla kommunTomelilla

I rött fält en balkvis ställd flygande glada av silver.

Se bilden tydligare!

 

Myndigheter

DomstolsverketDomstolsverket

I blått fält ett stolpvis ställt svärd överlagt av en balansvåg, allt av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

Lunds tingsrättLunds tingsrätt

I fält av silver en på grön mark krenelerad mur med ett krenelerat porttorn, varöver ett mindre torn samt ett torn på var sida, allt rött, samt däröver en grön ginstam belagd med en balansvåg av silver. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

Norrköpings tingsrätt 
Norrköpings tingsrätt

I fält av guld en på en röd tronstol sittande blåklädd S:t Olofsbild med krona av guld och blå gloria, yxa och riksäpple samt däröver en blå ginstam belagd med en balansvåg av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

Försvarsmakten

Väg- och vattenbyggnadskårenVäg- och vattenbyggnadskåren

I svart fält två korslagda svärd överlagda med femuddig stjärna på blå bakgrund i ett som en femhörning format strålknippe, allt av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

1. Mekaniserade divisionen1. Mekaniserade divisionen

I blått fält ett lejon av guld med röd beväring, hållande i framtassarna en kolonn av silver. Skölden krönt med kunglig krona och lagd över två kommandostavar av guld.

Se bilden tydligare!

ArtilleriregementetArtilleriregementet

I blått fält tre öppna kronor av guld ordnade två över en. Skölden lagd över två korslagda kanoneldrör av guld och krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

GöteborgsgruppenGöteborgsgruppen

I blått fält tre av vågskuror bildade ginbalkar av silver, överlagda med ett med sluten krona krönt lejon av guld med röd beväring, hållande i högra framtassen ett svärd av guld och i den vänstra en blå sköld, vari tre öppna kronor av guld, ordnade två och en. Skölden lagd över två korslagda svärd av guld och krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC)Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (SWEDEC)

I fält av guld en svart lågande granat, från vilken fyra röda blixtar utgår, och däröver en blå ginstam med tre bjälkvis ordnade öppna kronor av guld. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

BlekingegruppenBlekingegruppen

I blått fält en ek med tre kronor uppträdda på stammen, allt av guld. Skölden lagd över två korslagda svärd av guld och krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

HMS HärnösandHMS Härnösand

I fält av silver en svart bäver med en svart gädda i munnen. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

HMS KarlstadHMS Karlstad

I fält av silver den högra hälften av en blå örn med röd beväring mellan två höga, med spetsiga huvar försedda röda torn. Skölden krönt med kunglig krona.

Se bilden tydligare!

Svenska kyrkan

Ödeshögs kyrkliga samfällighetÖdeshögs kyrkliga samfällighet

I rött fält en nyckel av silver och en kräkla av guld i kors, åtföljd till höger av en uppgående måne och till vänster av en sexuddig stjärna, båda av guld.

Se bilden tydligare!

Föreningar

Elleholms hembygds- och sockenrådElleholms hembygds- och sockenråd

I fält av silver ett stolpvis ställt svart halster med ringskaft nedåt.

Se bilden tydligare!

Östra Vingåkers hembygdsföreningÖstra Vingåkers hembygdsförening

Skölden kluven i guld, vari en grön ek, och grönt, vari två korslagda spikar av guld och därunder en kvarnsten av silver.

Se bilden tydligare!


© Riksarkivet. Gäller samtliga illustrationer.

Ansvarig för sidan/kontakt 
Davor Zovko