Vem var Gustav Vilhelm af Tibell?

Tibell var en ganska känd person under sin tid, och därför finns han omtalad i flera uppslagsverk.
Ett uppslagsverk är ”Biogfaphiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män” skriven 1849.
Genom att läsa i källorna kan man få en bild av vem han egentligen var, men är bilden sann?

Källa:

Uppslagsbok

En sida ur biografiskt lexikon Klicka på bilden för förstoring
Läs sidan 2
Ur: Biogfaphiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män” skriven 1849
En sida ur ett lexikonKlicka på bilden för förstoring

Ur: uppslagsverket ”Svenska män och kvinnor från 1954”.

Frågor


Diskussionsfrågor - "Biogfaphiskt lexicon öfver namnkunnige svenska män"

  1. Läs andra halvan av sid 129. Är texten om Tibell och Napoleon neutralt skriven eller inte? Motivera !
  2. Vad verkar författaren tycka om Tibell och Napoleon som personer?
  3. Det står i texten att ”Tibell flög till Paris”. Vad kan författaren ha menat med det? Vi vet inte. Om du har förslag – meja oss gärna!
  4. Läs sista delen av sid 151. Hur beskrivs Tibells personlighet här?
  5. Vilka värdeladdade ord används i texten?
  6. Vilken källa har författaren använt för dessa påståenden? Hur bedömer författaren den källans pålitlighet?

Diskussionsfrågor - "Svenska män och kvinnor från 1954"

Läs den inramade delen om Tibell i uppslagsverket

  1. Hur beskrivs Tibells personlighet här?
  2. Hur formulerar sig författaren om spionanklagelserna mot Tibell 1812? På vilket sätt skiner författarens åsikt om detta igenom?

 

Utmanande uppgift

1. Använd dig av källorna under alla ämnen för GW Tibell: Ohlssons rapport, Tibells försvarsbrev, artiklarna från de två uppslagsverken på denna sida och Tibells meritlista och skriv en egen text om vilken slags person Gustav af Tibell var. Referera till källorna i din text. 

Fokus källkritik 

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg