Vem har rätt?

I Sverige har vi haft folkbokföring ända sedan 1600-talet. Fram till 1991 var det prästerna i de olika församlingarna runt om i Sverige som noterade vilka som föddes och dog, vilka som gifte sig och flyttade och så vidare. I böckerna som prästerna använde sig av kan man hitta många olika uppgifter om människorna förr. Det är också dessa källor som släktforskare idag använder sig av. Alla dessa olika böcker kallas för ”kyrkoarkiv”.

När det gäller Carl Magnus är det dock lite problematiskt eftersom det finns flera uppgifter om när och var han föddes. Tittar man i källan från Malmö länsfängelse finns uppgiften att han föddes den 1 januari 1844 i Malmö. I en annan står det att han är född i Blentarps socken och i en tredje att han föddes i Malmö länsfängelse. Olika källor ger alltså olika uppgifter.

Din uppgift blir bland annat att bedöma vilka av källorna som är användbara för att svara på frågan ”När och var föddes egentligen Carl Magnus?”

Källa:

Födelsebok

en sida ur en födelsebok Klicka på bilden för förstoring

Födelsenotis från Källstorp 1842 (Ur: Källstorps kyrkoarkiv, volym CI:4) 

Här kan du läsa en modern avskrift (pdf)

Källa:

Fångrulla

en sida ur en fångrullaKlicka på bilden för förstoring

Fångrulla från Malmö centralfängelse med uppgift om Carl Magnus födelse (Ur: Malmö centralfängelses arkiv, volym DIIIa: 34)
Här kan du läsa en modern avskrift (pdf)

Källa:

Tidningsartikel

En tidningsartikel ur SydsvenskanKlicka här för att läsa artikeln

Artikel från Sydsvenskan (Ur: Sydsvenska dagbladet, 31 augusti 2010)


 

Frågor

Arkivfrågor

 1. Vad får du veta om Carl Magnus familj och släkt i de olika källorna?
 2. Vem var Carl Magnus föräldrar, vem var faddrarna och vilka yrken hade de? Vilka källor går att använda för att svara på frågorna?
 3. Vilken social bakgrund kan man säga att familjen hade? Vilka källor berättar något om det?

Diskussionsfrågor

 1. Vilken källa till Carl Magnus födelse är mest trovärdig? Varför? Hur kan det finnas olika uppgifter i de olika källorna? Använd de källkritiska begreppen för att resonera.
 2. Hur tror du att föräldrarnas position i samhället påverkade Carl Magnus uppväxt?
  Påverkas barn som föds idag av föräldrarnas ställning i samhället?
 3. Hur tror du att de olika uppgifterna om Carl Magnus ålder påverkade hur han blev bemött?
  Spelade det någon roll om han var sjutton eller nitton år?

Utmanande uppgift

 1. Ta reda på vad som står i Carl Magnus fars
  födelsenotis. Han föddes den 26 juli 1810.

Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg