För att utveckla sin militära kompetens var det vanligt att svenska officerare gjorde studieresor eller tjänstgjorde utomlands.

Ofta varade dessa vistelser i flera år, ibland i olika länder. Bäst var det dock förstås att lära av de mest framstående krigsmakterna, som vid den här tiden var den franska armén och den brittiska flottan.

1798 reste Gustaf Wilhelm af Tibell, då 26 år gammal till Frankrike för flera års utbildning och tjänstgöring i den franska armén. Då låg Frankrike sedan länge i krig med flera av sina grannländer.

För att kunna befordras till högre grader och få en korrekt lön upprättade officerarna meritförteckningar, motsvarande våra dagars CV.

Denna visar Tibells tjänstgöring i franska krigsmakten.

Källa:

Meritförteckning

Ett handskrivet dokument Klicka på bilden för förstoring

Meritförteckning sidan 1

Ett handskrivet dokument Klicka på bilden för förstoring

Meritförteckning sidan 2

Avskrift av meritförteckningen (pdf)

Ur: Gustaf Wilhelm af Tibells arkiv vol.2. Krigsarkivet.

Frågor

Arkivfrågor

1. Vilka slag har af Tibell medverkat i?

2. Vilka olika titlar fick han? 

3. Vem har skrivit hans meritlista? Vilken källa har han använt? 

Diskussionsfrågor 

1. Använd dig av de källkritiska kriterierna. Hur värderar du denna meritlista som källa?

2. Vad kan vi i dag utläsa av Tibells meritförteckning, mer än vilka slag han deltagit i?

3. Hur lämplig är källan för att svara på frågan "vad kan vi utläsa om den tid och den miljö Tibell levde i"?

 

Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg