Förrädare?

Med tanke på den franska arméns stora framgångar var det ett logiskt val för af Tibell att resa just till Frankrike för att utveckla sin kompetens. Det innebar att han ställde sig positiv till den politiska nyordning som uppstod i Frankrike efter revolutionen.

Hemma i Sverige var det också politisk turbulens. Finland förlorades i kriget mot Ryssland 1809. Samma år tvingades Gustaf IV Adolf abdikera i en statskupp, och ersattes då av sin farbror Karl XIII, som dock var sjuklig och barnlös. Därför utsågs en ny tronföljare genom att kungen adopterade den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte – som på svenska fick namnet Karl Johan. I själva verket var det Karl Johan som styrde Sverige efter ankomsten hit 1810. Kejsar Napoleon såg det som strategiskt fördelaktigt att hans marskalk utsågs till tronföljare. Då skulle Frankrike kunna få ett betydande inflytande i Sverige. Sverige pressades att förklara krig mot Frankrikes ärkefiende Storbritannien. Men snart kom Karl Johan istället att vända sig mot Napoleon, och 1812 avslutades kriget mot britterna.

Men var stod då Tibell politiskt? År 1812 – under de pågående Napoleonkrigen - anklagades han för att ha lämnat känslig militär information till fransmännen, och för att ha förrått Sverige. Han avsattes då från sina tjänster. Så småningom togs han dock till nåder igen och kunde återinträda i tjänst 1814.

I arkivet efter Gustaf af Tibell finns två brev som ger en bild av hans situation.

Källa:

Brev

 

Översättning av brevet (pdf)

Avskrift av brevet (pdf)
Ur: Breven är hämtade ur Gustaf Vilhelm af Tibells samling, Riksarkivet Marieberg.

Frågor

Arkivfrågor Ohlssons brev
1. 30 januari 1812 skriver en herr Ohlsson i Paris en diplomatisk rapport om Tibell.
Vem sänder han brevet till?

2. Vilket uppdrag/jobb tror du att herr Ohlsson hade?

3. I brevet skriver herr Ohlsson att han berättat för Tibell ”att Ers Majestät hade tagit ledningen över regeringen”. 
Vad tror du att han menade med det?
 
4. Vad misstänker herr Ohlsson att Tibell har gjort sig skyldig till?

5. Vad har han för bevisning? 

Diskussionsfrågor Ohlssons brev
1.  Använd de källkritiska kriterierna och gör en bedömning av källan.

2. Herr Ohlsson nämner i brevet att han nyss har fått Kungens och baron Engströms depecher. Räkna ut hur lång tid det tog för depecherna att nå fram till herr Ohlsson! 

3.  När du svarade på fråga nr 2 använde du då brevet som berättande källa eller som kvarleva – eller både och? Motivera.

Arkivfråga Tibells brev
 
 
1. Vem skriver han till?

2.  Hur försvarar han sig? 

Diskussionsfråga Tibells brev
1.  Använd de källkritiska kriterierna för detta brev. Hur bedömer du denna källa?

Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg