Det år Ida skrev dagbok förändrades mycket för landet Sverige. Sedan 1814 hade Sverige och Norge varit en union ”Förenade konungarikena Sverige och Norge”. Detta innebar att det var den svenske kungen som var statsöverhuvud i bägge länderna och utrikespolitiken sköttes från Stockholm. Norge var, kan man säga, lillebror till Sverige, fast man var ett eget rike och hade egna lagar.  Men under de nära 100 åren med union förstärktes Norges ställning hela tiden gentemot Sverige. Bland annat genom att landet successivt införde egen statsminister, parlamentarism och fick, 1899, en egen flagga.
Norge hade en folkomröstning om att lämna unionen 1905, och 95 % av befolkningen röstade för att bilda ett självständigt land.
Läget mellan Norge och Sverige blev spänt.
En kvadratisk flagga med de svenska och norska korsen och färgerna

En så kallad örlogsgös, dvs en flagga fartyg hade i fören. 1844 fick Sverige och Norge en gemensam. Foto: Public domain

Ida Larsson verkar inte märka mycket av det politiska läget sommaren 1905, trots att trupp-transporter och upprustning på bägge sidor gränsen gör att rädslan för att ett krig ska utbryta mellan länderna är stor.
Läget löses med hårda förhandlingar mellan ländernas politiker istället, och Norge blir självständigt.
Enligt norrmännen sker detta den 7 juni, då Stortinget i Norge förklarade landet för självständigt, men enligt svenskarna den 28 oktober då Sveriges riksdag fattar beslutet om Norges självständighet.

Källa:

Löpsedel

En löpsedel Klicka på bilden för förstoring
Ur: Bengt Byströms gåva, Landsarkivet i Östersund 


Källa:

Telegram
Ett telegram Klicka på bilden för förstoring

Ur: Tullstationens (tullkammarens, gränsposteringens) i Melens arkiv E: I, Landsarkivet i Östersund

Avskrift av telegrammet (pdf)

Källa:

Dagbok

En sida ur en dagbok Klicka på bilden för förstoring

Ur: Ida Larssons familjearkiv, Landsarkivet i Östersund

Avskrift av dagboken (pdf)

Källa:

Artikel

En tidningsartikel Klicka på bilden för förstoring

Ur: Östersundsposten 7 november 1905, Jamtlis arkiv

Sidan 2 av artikeln

Frågor

Arkivfrågor 
Löpsedel
1. När är löpsedeln skriven?
2. Vad kan man berätta om läget i Norge utifrån innehållet i löpsedeln ?

Telegram
3. När är telegrammet skrivet? 
4. Vem är det till? 
5. Vad uppmanas personalen att göra? 
6. Vem har bestämt detta?
 
Idas dagbok och artikel ur Östersundsposten 
7. Läs i Idas dagbok från den 6 november. Vad är det som utspelas på torget i Östersund?
8. Vad firar man den 6 november? Varför? 


Diskussionsfrågor
1. Jämför dagbokstexten med artikeln i Östersundsposten när de beskriver dagen. Skiljer sig något åt? Varför? 
2. Använd dig av de alla källor du nu läst; löpsedeln, artikeln, telegrammet och dagboken. Reflektera över: är det primärkällor eller sekundärkällor? Hur bedömer du dem utifrån de källkritiska kriterierna?

Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg