Under slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet var det många människor som flyttade från landsbygden och in till städerna.

Det var främst de unga som valde att röra på sig. I staden fanns möjligheter att studera, arbeta och få en tillvaro som var väldigt annorlunda mot den som landsbygden hade att erbjuda. Denna urbanisering pågick under lång tid och förvandlade Sverige från att ha varit ett land med främst bondebefolkning, till ett land där de flesta bodde i staden och arbetade inom industri eller handel.

Idas familj var en ganska vanlig företagarfamilj i Östersund. Pappan drev ett företag med anställd personal. Mamman hjälpte till ibland, men annars var hon hemma med barnen, i detta fall sju flickor. Ida är en av döttrarna i familjen.

Kyrkan hade hand om folkbokföringen och i och med det förde de anteckningar om människorna i de olika församlingarna. Genom att titta i en församlingsbok, får du veta mer om familjen Larsson. Denna bok är förd över dem som ingick i Östersunds församling mellan åren 1903 och 1914. Eftersom det är en stad och många invånare är just den här uppställd i alfabetisk ordning. Om du istället hade velat hitta en familj på landsbygden, skulle du ha letat upp rätt församling och sedan letat efter rätt by istället.

Ett familjefoto

Idas familj, foto: Ida Larssons familjearkiv

Källa:

Församlingsbok - Är en av många olika böcker som prästen förde för att hålla koll på vilka människor som ingick i hans församling och som han hade ansvar för. Han använde sig av olika förkortningar när han förde bok.
NB – betyder nästa bok (för de kommande åren), GB – betyder gamla boken (för de föregående åren).

Ett uppslag ur en husförhörslängdKlicka på bilden för att se en förstoring
Avskrift av församlingsboken (pdf)
Ur: Östersunds kyrkoarkiv, AIIa: 2a, 1903-1914, landsarkivet i Östersund 


Källa:

Död- och begravningsbok - här antecknade prästen vilka som dog i församlingen och ofta av vad.
Ett uppslag ur en död- och begravningsbokKlicka på bilden för att se en förstoring
Ur: Östersunds kyrkoarkiv, F: 2, 1903 – 1918
Avskrift av dödboken (pdf)
 

Källa:

Dödsannons för Idas mor
En dödsannonsKlicka på bilden för en förstoring

Ur: Ida Larssons familjearkiv, Landsarkivet i Östersund

Frågor

Arkivfrågor till Församlingsboken
1. Vilket år föds Ida Larsson?
2. Vilka bor hon tillsammans med då?
3. På samma sida står flera andra familjer, vilka yrken har de?
4. Vad var jungfru för typ av yrke?
5. Jämför personerna som finns på sidan, titta i spalten för vart de är födda: Hur många är födda i Östersund? Hur många kommer från andra orter?
6. Kan församlingsboken säga något om huruvida personerna på sidan valt att flytta eller stanna kvar? 
7. ;På vilket sätt förändrades situationen för familjen Larssons under dessa år?

Diskussionsfrågor till församlingsboken

1. Om du jämför familjerna i församlingsboken med dagens, vilka likheter respektive skillnader finns?

2. Vilken typ av källa är en församlingsbok, en primärkälla eller en sekundärkälla?

3. Hur pass tillförlitliga är uppgifterna i denna typ av källa, bedömer du?

Arkivfrågor till dödboken 
1. Leta reda på Kristina Larsson. Vad hände henne? Hur gammal var hon? Hur gamla är de andra personerna på samma sida när de dör?

Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg