Carl Magnus tillbringade sex av sina 25 år i fängelse. Första gången dömdes han för stöld av ett par byxor. I Malmö länsfängelse, precis som i de andra länsfängelserna, satt fångarna inlåsta i celler och hölls isolerade från varandra i syfte att de skulle begrunda sina brott och ångra dem. Hårt arbete var en del av straffet. Arbetet såg lite olika ut beroende på var i landet man hölls fängslad. Det kunde vara olika typer av hantverk som kom lokalbefolkningen till nytta, vedhuggning och skomakeri för männen och tvättning och lagning av militära uniformer för kvinnorna. I Malmö bestod arbetet bland annat av grävandet av Suellshamnen.

I arkiven hittar vi material från olika fängelser, exempelvis böcker där man skrivit in fångarna när de anländer (fångrulla) och journaler över hur de skött sig i fängelset (straffjournaler). Lägger vi till domstolarnas arkiv får vi även information om rättegångar och vad som använts som bevis, vi kan läsa vittnesmål och ta del av fångarnas egna berättelser (domböcker).

Det som är viktigt att tänka på när man läser i arkivmaterialet är: Vems röst är det som hörs i källan? Vilken betydelse får det för hur du ska tolka materialet?

 

Källa:

Fångrulla

Bild ur Malmö centralfängelses fångrulla 1862Klicka på bilden för förstoring

Fångrulla från Länsfängelset i Malmö 1862 (Ur: Malmö centralfängelses arkiv, vol. DIIIa:23)

Här kan du läsa en avskrift av dokumentet (pdf) 

Här kan du läsa en modern avskrift av dokumentet (pdf)

Källa:

Dom
Utdrag ur domboken från Bara häradsrätt 1861Klicka på bilden för förstoring

Läs domen från Bara häradsrätt 1861 (Ur: Bara häradsrätts arkiv vol. AIa: 147)

Här kan du läsa en avskrift av dokumentet (pdf)

Här är en moderniserad avskrift av dokumentet (pdf)

utdrag ur Frosta häradsrätt 1866förstoring s. 1 s. 2 s. 3 s. 4 s. 5

Läs domen från Frosta häradsrätt 1866 (Källa: Frosta häradsrätts arkiv, volym AIa:174)

Läs en avskrift av dokumentet (pdf)

Läs en moderniserad avskrift av dokumentet (pdf)

Frågor

Arkivfrågor

  1. Vad får du veta om Carl Magnus i de olika källorna? Hur såg han ut? Var bodde han? Mer?
  2. Vad säger källorna om hur Carl Magnus uppförde sig i fängelset? Vad fick hans uppförande för följder?

Diskussionsfrågor

  1. Hur skiljer sig straffen åt? Varför? Ser det likadant ut idag? Är det bra?
  2. Vad hade Carl Magnus för möjligheter att påverka sin situation?
  3. Är det någonting källorna inte berättar? Någon information som saknas?

Fokus källkritik

Ansvarig för sidan/kontakt 
Petra Nyberg