Från slutet av 1600-talet fram till 1991 var kyrkan ansvarig för folkbokföring i Sverige, alltså att registrera födslar, vigslar, dödsfall och liknande. Fram till mitten av 1940-talet skulle man begära ett flyttningsbetyg från den församling man var folkbokförd i då man tänkte flytta till en annan församling och dessa finns bevarade i församlingarnas arkiv.
Granska dokumentet och svara på frågorna.

Ett formulärEtt ifyllt formulärKlicka på bilderna för förstoring.

Avskrift (pdf)

Frågor

1. Vad tror du det här är för slags dokument?
2. När har dokumentet skapats?
3. I vilket sammanhang och av vem har dokumentet skapats?
4. Vilken information kan dokumentet ge oss? Tänk både på den förtryckta informationen och på den ifyllda informationen.
5. Hur bedömer du källans bevisvärde? Använd de källkritiska kriterierna i ditt svar.
6. Vad säger dokumentet om den tid det skapades i?

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, flyttningsattester, volym HII:3.